بسم الله القاصم الجبارین 

یکی از مسائلی که به رنجی جانکاه برای دلسوزان این مملکت تبدیل گشته است، وجود یک نیروی پنهان است که با دادن وعده های پوچ و توخالی به وطن فروشان به ظاهر خدمتگذار و دشمنان در لباس دوست، به بهانه آبادانی کشور درصدد تخریب آن بوده و همچنان نیز هست و از هر روزنه ای استفاده می نماید تا زهر خویش به این موطن و مردمانش ریخته و از هرمنفذی به ایشان آسیب برساند!
سالهاست که به بهانه های مختلف جنگلها را تخریب نموده و درختان را قطع می کنید آنچنان که برخی گزارشات حاکی از نابودی بیش از 40% از جنگلهای کشورمان درطی 40 سال گذشته داشته است!       
گزارشاتی هست مبنی براینکه محیطبانان و جنگلبانان به دست قاچاقچیان چوب کشته شده یا مرعوب و تهدید و تطمیع می گردند و حتی در مناطقی که قطع درختان مطلقاً ممنوع بوده و بمنظور حفاظت از جنگل فنس و سیم خاردار و علائم هشداردهنده نصب کرده اند، شبانه روز صدای اره به گوش می رسد!   
و اخیراً نیز مسئله قطع و نابودی جنگلهای هیرکانی بحث روز شده است...       
باید بدانید چنانچه این روند در اسرع وقت در سراسر کشور متوقف نگردد و به تخریب جنگلها و قطع درختان در هرکجای ایران پایان داده نشود، آنگاه در مقابل حرکت اره ها و تبرهای قطاع الاشجار، متاثر از اراده و مشیت الهی داس مرگ خواجه قابض ارواح به حرکت درخواهد آمد و تنی چند از دانه درشتهای امور نظام و کشور را اسیر تیغه خود خواهد نمود تا درس عبرتی برای عموم گردد.         
به پشتیبانی حضرت اللهجل الشانه این پیام تهدید تا صبح ظهور حضرت ولی عصرعلیه السلام پابرجا و صاحب اعتبار است.والسلام