بسم الله الرحمن الرحیم

امیدواری به خداوند بهای هر کالای گرانبهاست. امام جواد علیه السلام


یک دعا و التماس دعا ! -
   
باریتعالی، پروردگارا، یا الله!   
درخواستی را رو به سوی تو عرض می نماییم و التماس دعا داریم از همه حق باوران.   
می دانم که  "هم قصه نانموده دانی و هم نامه نانوشته خوانی"  اما می نویسم تا سندی با شد در نزد خوانندگان و گواهی از برای آیندگان.        
شاید سوال شود که اگر تو میدانی پس دعای ما را چه سود!؟     
اما می دانیم که آگاهی تو از آینده و سرنوشت ما، موجب افعال نیست. و آینده و سرنوشت ما نیز همچون یک راز سربه مهر است که تا رخ ندهد حقیقت آن فاش نمی گردد. پس ای بسا آنچه از تو تقاضا می کنیم و دعائی که اجابتش را از تو درخواست می نماییم همان آگاهی تو از آینده ما باشد و تو خود بهتر میدانی.       
باریتعالی!      
آنگونه که سابقاً گمان بردم و مدعی شدم، هم اینک در این وادی سرگشتگی  و در این روزگارآخرالزمان ابتکار عمل از دست بنی آدم خارج شده و به سه دلیلِ؛
پیچیدگی ساختار،
افزایش سرعت تخریب،
کارشکنی صاحبان ثروت،
نجات این مرکب(سیاره زمین)به دست سرنشینانش(بشرآخرالزمان) ناممکن می نماید! 
لذا در راستای نجات زمین و اصلاح امور اهل آن، به اذن و اجازه تو حضرت بی همتا و به پشتیبانی تو قادر متعال،  مداخله قوای الهی در امور بشری برای درهم کوبیدن ماشین(سیستم شیطانی عصرجدید) و متوقف شدن حرکت چرخ ابلیس – یهود، امری ضروری به نظر می رسد!
ای آنکه تمامی نامهای مبارک از آن توست؛ ای حضرت الله تقدسة أسماؤه!           
اگر درروزگار ذوالقرنین، آن قوم مشرقی(قَوْمًا لا یَکَادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْلا) که یاجوج وماجوج به آنها خسارت زده بود، می دانستند که از چه کسی و از کجا ضربه خورده اند، اما این بشر آخرالزمان از شدت حماقت، جهالت و غرور حتی حاضر نیست بپذیرد که ضربه خورده است، از چه کسی و از کجای آن پیشکشش باد!    
پس از این روی، اینجانب به اذن و اجازه توخداوند حکیم و به پشتیبانی تو خواجه واجب الوجود، با نیت و منظورِ؛
الف.زمینه سازی ظهورحضرت ولی عصرعلیه السلام و یاری و مددرسانی به سپاه حق و اصحاب نجات،      
ب.نجات زمین واصلاح اموراهل آن،    
ج.برچیدن سفره کفر، شرک و الحاد و جمع نمودن بساط شیطنت و شرارت از روی زمین،
د.درهم کوبیدن آشوبگران و فتنه پردازان و خاموش نمودن فتنه های آخرالزمان الی یوم القیامه،  
هـ.انفکاک و جدائی میان ابعاد انسانی وغیرانسانی( شیاطین و جنیان کافر) وبرقراری حجاب حائل و حداقل فاصله ایمن میان آنها،        
ظهور و مداخله قوای الهی در امور بشری را از تو ملتمسانه درخواست می نمایم.
و در انتها نیز به استناد آنچه در"مقاله پروژه نجات"  توضیح آن آمده است، کیفرخواستی برعلیه پایمال کنندگان حقوق آدمیان و اشغالگران زمین(ابلیس و جمیع شیاطین و یاورانشان از جن و انس)، به شرح ذیل تنظیم شده و به آستان قدسی آن قاضی راستین تقدیم می گردد. 

متن کیفرخواست:      
1. به اتهامِ برهم زدن شرایط اقلیمی زمین با حمله به عوامل چهارگانه تعادل(قطبین – پوشش سبز به ویژه جنگلهای آمازون – لایه ازن).     
2. به اتهامِ ایجاد فرصت و مهیا نمودن شرایط برای به فساد کشیدن زمین توسط نااهلان پس از اصلاح آن.
3. به اتهامِ ایفای نقش اساسی در آلوده نمودن هوا بعنوان یکی از 2 عامل حیاتی زندگی بشر بواسطه انتشار انواع و اقسام عوامل آلاینده، تشعشعات، امواج مضر و ناپاک.
4. به اتهامِ ایفای نقش اساسی در آلودن آبها – شرب و غیرشرب – با انواع و اقسام مواد آلاینده(نظیرلکه های نشتی نفت وگاز و فاضلابهای صنعتی وبیمارستانی وزباله ها وپسماندها و غیره...)و ایجاد تهدید جدی برای محیط زیست وهمه جانداران زمین به ویژه انسانها.  
5. به اتهامِ ایفای نقش اساسی در آلوده نمودن قوت و خوراک عمومی و تغییر اصالت آنها و همچنین سرازیر نمودن خوراک حرام، مکروه و شبهه ناک به قوت مردم و پرورش محصولات کشاورزی، آبزیان، دام و طیور غیرارگانیک، هورمونی و آلوده.       
6. به اتهامِ جدائی انداختن و تفرق بین زوجین و خواندن جادوی محبت بین زنان و مردان نامحرم بااستفاده از روشهای نامتعارف و غیرارگانیک و همچنین با استفاده از تزریق الگوهای غلط بواسطه برنامه های تلویزیونی وماهواره ای و غیره.  
7. به اتهامِ جدائی و تفرق بین اهل منازل و خانواده ها و مداخله درامورات و زندگی شخصی مردم و سبب سازی قطع ارحام از یکدیگر و خواندن جادوی تفرق بین المحارم.   
8. به اتهامِ ایفای نقش اساسی درساخت و انتشار انواع آلودگیهای ویروسی ، میکروبی  و باکتریایی درمیان جامعه بشری و همچنین ایجاد این شبهه که شفا دراختیار علم پزشکی و پزشکان است نه به امرخدا.     
9. به اتهامِ ایفای نقش اساسی دررواج شخصیگری و مالکیت فردی.(ازجمله مهمترین این موارد برنامه ریزی کلان برای تولید انبوه اتومبیل و قراردادن آن دراختیار عموم مردم است.اتومبیل خود بعنوان یکی از اصلی ترین قاتلان محیط زیست برشمرده می شود چراکه در زمان تولید آن انبوهی از منابع متعدد بلعیده می شود و درهنگام استفاده از آن آلودگیهای فراوانی برجای می ماند).        
10. به اتهامِ ایجاد الگوی مکارانه و مخربی که تخریب و ویرانی را درلباس سازندگی و آبادانی انجام میدهد(نظیر پل روی دریاچه ارومیه در ایران).       
11. به اتهامِ قراردادن سود درلجنزار و طراحی الگوهای مخرب و ویرانگری که کسب سود و تحصیل منفعت را درنابودی زمین خلاصه نموده(درواقع کسب سود دراین الگو و بدین شیوه مساوی با نابودی زمین به شکل مستقیم یا غیرمستقیم است.)
12. به اتهامِ تحریک سران حکومت در رهاسازی مردم کشور درمشکلات، گرفتاریها و کثافت خودشان با آوردن این دلیل که جماعت بریده از خدا مستحق این عقوبت هستند.
13. به اتهامِ تحریک بنی اسرائیل به ایجاد فساد و گسترش آن درمیان جامعه بشری درقبال فرمانروائی برکره زمین(فریب بنی اسرائیل و دادن وعده دروغین به آنها).          
14. به اتهامِ ایجاد الگوی متابعت معکوس علی الخصوص در پیروی مرد از زن با میدان دادن نامتعارف به نوع زن و خارج نمودن او از حریم و حدود متعارف.       
15. به اتهامِ سمپاشی اطراف ادیان الهی و تخریب آنها با استفاده از شگردهای متعدد به منظور پراکنده ساختن مردم از اطراف آنها و بنیاد نهادن اصل دین گریزی.     
16. به اتهامِ تحریک معاندین و جاهلان درتوهین به مقدسات یکدیگر با ایجاد شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای متعدد و براه انداختن مباحثات و مناظرات طراحی شده برای همین منظور.     
17. به اتهامِ تمرکز اذهان عمومی روی اخبارکذب یا فاقد اهمیت و درگیرنمودن اذهان با اطلاعات نادرست و بی ارزش برای جلوگیری از جذب اذهان بسوی حقایق و واقعیات.
18. به اتهامِ ستاره سازی والگوسازی پیرامون سوپراستارها برای پوشاندن مسیرحقیقی شناخت ستارگان واقعی عالم وجود. 
19. به اتهامِ ایجاد متروپلیزم و تمرکزگرائی به منظور تسهیل و تسریع درپروسه گمراهی و تباهی بشر.  
20. به اتهامِ فریب رهبران متحجر و گمراه دینی با این فریب بزرگ که خلق همچون گوسفند هستند واز معرفت الله وحقایق الهی به دور پس باید نسبت به آنها بی تفاوت بوده و یا آنها را معدوم نمود تا فرصت تعبد و بندگی برروی زمین برای بندگان حقیقی فراهم گردد.           
21. به اتهامِ ترویج واشاعه فساد، لاابالی گری، لودگی، بی تربیتی وافعال ناهنجار ودلبخواهانه برروی زمین خدا به بهانه آزادی. 
22. به اتهامِ پنهان سازی حقیقت درخصوص ادیان الهی و پیام آوران وحی و همچنین بستن افترا و دادن نسبت های ناروا و دروغ به آنها.         
23. به اتهامِ پنهان سازی حقیقت درمورد خلقت انسان وکائنات وسوءاستفاده ازبراهین علمی درتکذیب فرمایشات قرآن دراین خصوص.        
24. به اتهامِ پنهان سازی حقیقت درمورد قیامت باسوءاستفاده از براهین وادله علمی وتکذیب آیات قرآن دراین مورد.         
25. به اتهامِ تحریک بنی آدم در توهین به مقربان درگاه الهی از پیامبران گرفته تا قدیسین و صالحین، از لسان خود انسانها.
26. به اتهامِ اجرای الگوی عدم توازن و نابرابری برروی زمین به منظور به چالش کشیدن مبحث عدل الهی و زیرسوال بردن آن.
27. به اتهامِ قائل شدن تبعیض درمیان جامعه انسانی و ارائه کردن خدمات و امکانات ویژه برای متابعت کنندگان وپیروان خاص خودشان واختصاصی نمودن نعمتها و مواهب عام الهی.  
28. به اتهامِ اجرای طرح نابودسازی کشاورزی درکشورایران وهدایت مردم به سمت دلالی، رباخواری و بهره بانکی.
29. به اتهامِ تشویق سازندگان تسلیحات به برپائی جنگها وآشوبها برای فروش تسلیحاتشان و درمقابل، ریختن خون انبوه انسانها.          
30. به اتهامِ آموزش "تروریسم ژئوفیزیکی"  وایجاد زلزله ها وسونامی های مرگبار بااستفاده ازتکنولوژیهای نامتعارف درتحریک نمودن گسلها.
31. به اتهامِ ترویج فرهنگ عریانی و برهنگی ونهادینه کردن آن درمیان جامعه بشری به منظور بیرون کردن لباس از تن اولاد آدم درتقابل با فرامین الهی.     
32. به اتهامِ الگوسازی و ترغیب وتشویق مردم دراستفاده ازگوشت خوک وشراب در وعده های غذائی وهمچنین مجانست با سگ، در تقابل با فرامین الهی.       
33. به اتهامِ رواج قمار وشرط بندی درتقابل با فرامین الهی وخارج ساختن اموال و دارائی مردم ازدست آنها با این ترفند.  
34. به اتهامِ سرگرم و مشغول نمودن عموم مردم فراترازحد متعارف با اباطیلی بعنوان اضافه کار، سرگرمی، ورزش حرفه ای، تفریح، شبکه های اجتماعی و غیره و سلب نمودن فرصت تفکروتعقل از انسانها بواسطه الگوهای رسانه ای ومدیا.         
35. به اتهامِ توهین مخفی و پنهان به مقدسات و حتی شخص پروردگارمتعال، درلابلای دیالوگ ها، علائم تصویری، نقاشی ها وپرتره ها، طرح های گرافیکی، پوسترفیلمها، اشعارموسیقی ها و سایرموارد.
36. به اتهامِ خوراندن خوراکهای مضرومسموم اعم ازنوشیدینی و اشربه، اغذیه صنعتی وفست فود و غیره به عموم مردم علی الخصوص کودکان معصوم با سوءاستفاده از علوم ذائقه شناسی.        
37. به اتهامِ ایجاد فرهنگ تمسخر و به استهزاء کشاندن صاحبان اعتقاد، ایمان وباورهای دینی ومذهبی و به انزوا بردن آنها.    
38. به اتهامِ ایجاد شرایط  "تریبون نامساوی"  درسراسرجهان از ترس فراگیرشدن کلمه حق.     
39. به اتهامِ نابودی جنگلها وپوشش سبزدراکثرنقاط زمین و همچنین ترغیب و تشویق انسان به استفاده از سوخت های فسیلی وانرژی بسیارخطرناک هسته ای.
40. به اتهامِ نبرد نابرابر با نوع انسان و اعمال سلطه براولاد آدم  درخانه خودشان(سیاره زمین) وهمچنین پیش برد برنامه های شیطانی و پروژه های ضدانسانی خود با سوءاستفاده از قدرت بالاتر و برتری ذاتی که نسبت به انسان دارند.