بسم الله الرحمن الرحیم


جریان جهانی ثروت و یک معادله ساده!

شخصی می گفت:    
میدانی که امکان دارد "لابی ثروت" در راستای حمایت و دفاع از شیطان، با سلطه ای که بر اقتصاد و ثروت جهان دارد جامعه جهانی را تحت فشار بگذارد!؟   
میدانی که حتی اگر شیطان تسلیم شده و یا مهلتش منقضی گردد، ممکن است "لابی ثروت" همکاری خود را با جامعه جهانی قطع نماید!؟     
میدانی که تقریباً تمامی "جریان حرکت پول" در جهان در اختیار "لابی ثروت" است!؟    
میدانی که عمده تجارت جهان در اختیار آنها و یا تحت نظارت و کنترل آنهاست!؟
میدانی که اگر آنها همکاری خود را با جامعه جهانی قطع کنند نفس اقتصاد جهان به شماره خواهد افتاد و اوضاع معیشتی مردم به مخاطره افتاده و چه بسا هرج و مرج ایجاد شده و مردم به جان یکدیگر افتند!؟        
و در آن هنگام جامعه 2 میلیون نفری "لابی ثروت" و حدود 300 میلیون نفر انسان زیرمجموعه شان در امنیت اقتصادی کامل بوده و خود را از این طوفان فاجعه بار حفظ می نمایند و به حال سایرین که در این گرداب مصیبت گرفتار شده اند می خندند!     
میدانی که اقتصاد آنها اختصاصی و مجزاست؛
آنها دارای مزارع اختصاصی، کشاورزی اختصاصی، دامداری و دامپروری اختصاصی، سایر تولیدات اختصاصی، بانکهای اختصاصی و حتی ارتش اختصاصی هستند به شکلی که اگر تمامی دنیا را نیز قحطی فراگیرد به آن جانوران انسان نما کمترین خسارت و کوچکترین فشاری وارد نخواهد شد!                

اما بنده نیز درمقام پاسخ به او گفتم:         
بله! تمامی اینها را که گفتی میدانم و خود نیز طراحی یک چنین فتنه ای را از سوی آنها احتمال داده و گمان میبرم. فتنه ای که ما نسخه کمرنگ تر آن را چند سالی است که تحت عنوان پدیده ای بنام "مانی ساکشن – Monye Suction" می شناسیم و اثر آن را در تمام جهان مشاهده می کنیم. و هیچ بعید نیست که این گروه پلید(لابی ثروت)، در راستای دلجوئی از ارباب خبیثشان _ابلیس ملعون_ تصمیم بگیرند که از جامعه جهانی انتقام گرفته و یک طوفان اقتصادی را برای ویران کردن ساختار اقتصاد جهانی ایجاد کنند و با برپا نمودن چنین فتنه ای مردم جهان را به گرفتاری عظیم و دردسر بزرگی دچار نمایند!  
اما با همه این تفاصیل باید اذعان داشت که، سپاه حق _این گروه دلسوزان خلق الله_ نیز به حول و قوه الهی و پشتوانه آن حضرت بی همتا، امکانات و ابزار خود را دارند!         
نمی خواهیم که سخن به درازا برده و بحثی طولانی را در این خصوص آغاز نماییم بلکه تنها می خواهیم تذکر مختصری به تمامی کسانیکه احتمالاً سودای برپائی چنین فتنه ای را در سر دارند، عرضه نماییم:

ای تافتگان جدا بافته! شما ما را می شناسید و ما نیز شما را می شناسیم.  
شما سالهاست با سوء استفاده از مواهب الهی که به شما ارزانی شده، مردم جهان را به استضعاف و بردگی کشیده اید و آنها را به عروسکان خیمه شب بازی ارباب پلیدتان مبدل نموده اید و درقبال این خوشخدمتی برای ابلیس خبیث به چنین جایگاهی دست یافته اید!       
شما به بهانه اعطای آزادی به مردم، آزادی حقیقی را از نوع بشر سلب نموده اید و سالیان سال است که همچون یابو و گاومیش از آنها کار می کشید و در ازای عرق جبین و کد یمین این جماعت بیچاره و بی خبر از همه جا، چنین ثروت افسانه ای را اندوخته اید و چنین امکانات فوق تصوری را برای خود فراهم آورده اید!        
حال می خواهید با امانت خودشان آنها را از پای درآورید، و با ثروتی که بواسطه ایشان تحصیل نموده اید آنها را به چاه گرفتاری دراندازید!؟
اگر سودای برپائی چنین آشوبی را درسر دارید باید بدانید که متاثر از اراده و مشیت الهی و تقدیر گریز ناپذیر او، در صورت مشاهده کوچکترین آثار این فتنه و آشوب درجهان(علی الخصوص ممالک صاحب اقتصاد ضعیف از جمله ایران)، مصیبت مرگ بر شما غلبه خواهد یافت و در هر نقطه امن و در هرمکان به دور از دسترس نیز که باشید، جناب ملک الموت علیه السلام به خدمتتان رسیده و به زندگانی سراسر نکبت شما پایان خواهد داد! 
پس برای هرکسی از گروه شما عناصر پلید،بهتر است که پیش از انجام هر عملی، دقیق تر و بیشتر بیاندیشد! والسلام

این پیام در تاریخ جمعه 14 خرداد 1395
مطابق با 27 شعبان 1437     
و 3 ژوئن 2016 منتشر گردید.