دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم

سوالی دیگری که ممکن است به ذهن متبادر شود،شاید این باشد که:

چرا شیطان نمی خواهد که ظهورش علنی باشد؟چرا اینهمه مخفی کاری؟ شتر سواری که دولا دولا ندارد؟

اولاً او تمام عمر خود را صرف این کرده که به بشر القا کند که وجود ندارد! درثانی او بی اندازه تمایل دارد که تاریخ ظهورش همانند ظهور منجی آخرالزمان از مردم پوشیده باشد.اما مطلب اینجاست که ظهور منجی به امر خداست و ظهور شیطان بدست خودش برای همین است که یک فرد عامی همچو من هم می تواند به آن پی ببرد،در حالیکه تاریخ ظهور حضرت منجی را به غیر از خدا هیچکس نمی داند،حتی وجود مبارک خود آن حضرت علیه السلام.برای همین است که اگر کسی تاریخ ظهور ابلیس را برملا کرده و در عالم جار بزند مانند این است که لباس آن ملعون را از تنش درآورده و او را عریان و برهنه رها کرده باشد!

ظهور در خلعت عیسی علیه السلام- مسیح دروغین!

طبق روایات شیطان پس از ورود،خودش را در لباس حضرت عیسی علیه السلام به همگان معرفی می کند اما شما آگاه باشید و بدانید که مسیح حقیقی پس از بانگ"اناالمهدی"(یعنی پس از ظهور حضرت مهدی علیه السلام)از آسمان فرود می آید.پس مادامیکه بانگ "اناالمهدی" را نشنیده اید،هر مسیحی دروغین است حتی اگر مشابه تصاویر و نقاشی هایی باشد که تا کنون از حضرت عیسی مسیح علیه السلام دیده اید.          

مؤخره بخش دوم –

حال شاید بپرسیدکه تکلیف چیست؟این همه قربانی،حقیقت است،واقعیت است ؟ آیا این حوادث تلخ رخ خواهدداد؟

باید بگویم که حقیر نه قصد ارعاب عموم را دارم - نه پیشگو و آینده نگرم - نه داستان نویس و افسانه سرا  -بلکه آنچه در این رهگذر چند ساله عمرم پای منابر شنیده ام یا در کتابها خوانده ام یا از گذشتگانم شنیده ام حکایت از این دارد که اینک آخرالزمان است. و آنچه که گفتم قطعیت وقوعش برای خودم در مرتبه علم الیقین است(پایین ترین درجه از یقیین)،و حکایتش مانند آسمانی ابری است که در آستانه بارندگی است،مگر آنکه خدا نخواهد.

شاید انسانها باید تنبیه شوند! نمیدانم.

به هر روی حال ما مشابه وضعیت بالنی است که در حال سقوط است،همانگونه که برای جلو گیری از سقوط بالن بارهای اضافی را به بیرون پرتاب می کنند تا بالن سبک شده و اوج بگیرد، ما نیز باید از بارگناهانمان ( هرکس به قدر و سهم خودش) سبک کنیم تا شاید مشمول عفو و رحمت الهی واقع شویم و انشاالله از بلایای آخرالزمان محفوظ بمانیم.

و درپایان با درود بی پایان بر حضرت مهدی علیه السلام و یارانش باید بگویم که؛

شایدحداقل بهای زنده ماندن هرکسی دراین هنگامه، اعتقاد راسخ به وجود مبارک آن حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد.

(ثبت نظرات)