پیش بینی مایاها


دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم

 
در حاشیه 1- پیش گویی اقوام مایا.

در پیش بینی های قوم مایا، سال 2012 آخرین سال تقویم آنهاست.خیلی ها عقیده دارند که این می تواند بمنظورپایان یافتن کار دنیا باشد،اما با توجه به صحبتهای قبلی می توانیم نتیجه بگیریم که شاید مفهوم این پیش بینی به معنی پایان یک تقویم و آغازیک تاریخ و تقویم جدید است ،که همانا ظهور شیطان و سرآغاز سلطنت اوست!

در حاشیه 2- ارجحیت عبور دوم بر اول ,ارجحیت 666 دوم بر اول .

همانطور که در قسمتهای قبل عنوان شد ما دو تاریخ 666داریم که اولی منسوب
به 6/6/2006  و دومی منسوب به 6/6/2012 می باشد. و در مورد عبور ها نیز به همین ترتیب که عبور اول در تاریخ 8/6/2004 است و عبور دوم در تاریخ 6/6/2012 می باشد.اما نکته ای که بیانش در ایجا حائز اهمیت می باشد اینست که هم در بین دو عبور و هم در بین دو 666 همواره دومی از اولی مهمتر است.همانطور که در قسمت قبل عنوان شد، 666اصلی در حقیقت همان دومی است که منسوب به 6/6/2012 می باشد و عبور مهمتر نیز که با رخ دادن آن شکل ستاره پنج پر بر روی مدار زهره کامل می شود همان عبور دومی است که در همین تاریخ روی می دهد.

 

عبور اولFirst Transit-

2004 / 6 / 8

666  اول

2006 / 6 / 6

666  دوم    و   عبور دوم-Last Transit

2012 / 6 / 6

 

 

 

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 92 بازدید