واشنگتن پایتخت شیطان!


دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم


در حاشیه 3-Washington DC
 

عکس ذیل تصویری از شهر واشنگتن است که تهیه کننده آن ستاره پنج پر ،شش پر،صلیب معکوس،گونیا و پرگار (علامت فراماسونرها) و ... را برروی آن پیدا کرده است.اما نکته ای که همواره مورد سوال بوده،این است که گویا شکل ستاره پنج پر ناقص است، یعنی به فرض در جای ضلع مفقوده می بایست اتوبانی - بلواری - چیزی قرار می گرفت تاشکل ستاره کامل شود اما گویا در این مسیر ساختمان ها وابنیه اداری قرار دارند که سبب شده اند شکل ستاره پنج پر بروی شهر واشنگتن ناقص و یکی از خطوط آن ناپیدا باشد.صاحبنظران اعتقاد دارند که این شکل را عمداً کامل نکرده اند تا شک برانگیز جلوه نکند،اما به عقیده بنده حقیر،این خط مفقوده شاید نمادی از عبور پایانی(Transit 2012)باشد که هنوز واقع نشده است و به نوعی نشان دهنده یا یک نوع علامت انتظاراست!

 

 

 

                                  

 


     

باز هم این نکته را از علی رائفی پور شنیدم که آنها نام این شهر را؛
"Washington David Capital" (به معنی واشنگتن پایتخت داوود) می گویند. اما این در صورتی پذیرفتنی است که ما ستاره شش پر را نیز بعنوان نماد داوود نبی علیه السلام قبول کرده باشیم و بپذیریم ،اما در جاییکه ما نماد داوود علیه السلام را شمعدان هفت شاخه می شناسیم و همچنین ستاره شش پر را نماد مسلم شیطان می دانیم آبرومندانه تر است که  Washington DC را  نیز اینگونه بخوانیم :        

 

Washington Devil Capital

واشنگتن پایتخت شیطان !


 

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 182 بازدید