ترانزیت - 31

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم


رمزگشائی 666 ،عدد محبوب شیطان ملعون!

سوالی که ممکن است بارها از خودمان پرسیده باشیم احتمالاً اینست :

این عدد (  666) چیست و چه معنی و مفهومی دارد؟

و شاید بیشتر پاسخ ها نیز در همین حد باشد که  666 عدد شیطان است. و احتمالا پاسخهایی در همین حدود و نه چیزی بیش از آن.

اما اگر بخواهیم برای پاسخ گویی مناسب به ذهن کنجکاومان جوابی درخور و شایسته پیدا کنیم، باید بگوییم که:

666 در حقیقت یک تاریخ است. یعنی 6/6/6 .

همانگونه که می دانیم شیطان تا "یوم المعلوم" وعده و مهلتی از خداوند گرفت.پس او می باید در انقضای مهلتش،برای ذبح فرود آید و در دسترس باشد تا حکم خدا در موردش اجرا گردد! اما از آنجا که شیطان تا لحضه آخر نیز در پی حقه بازی و فریفتن بشر است،از این آخرین فرصت خود نیز برای ساختن فریب و بازیچه ای دیگر استفاده کرد. به این ترتیب که :او با توجه به اطلاع و آگاهی ازلی که از زمان اتمام مهلت خود داشته،عدد666 را که یک تاریخ من درآوردی(بخوانید شیطان درآوردی)است بعنوان یک عدد رمزی و نمادین معرفی نمود.شیطان از هزاران سال قبل(از زمان خلقت انسان)می دانسته است که 2000سال پس از میلاد مسیح باید برای مرگ آماده باشد،پس او از یک سو در بسیاری از فرهنگهای باستانی و تمدنهای عهد عتیق اینچنین سمپاشی می کند که :جهان 2000 سال پس از میلاد مسیح نابود خواهد شد!(چون من نباشم می خواهم دنیا نباشد!!) و از سوی دیگر به شکلی که در زیر توضیح خواهم داد، عدد 666 را بعنوان تاریخ ظهور خود رمزگذاری می نماید:

 این عدد که در حقیقت بعنوان رمز ظهور شیطان نیز محسوب می گردد،روز ترانزیت ثانوی یا همان 6/6/2012 (ششم ژوئن دوهزارودوازده) میلادی است! اما بسیاری از اذهان از همان ابتدا بی اختیار متوجه تاریخ "ششم ژوئن سال 2006 " بود،با توجه به این که شیطان پرستان نیز خود این روز را بزرگ و گرامی داشته بودند! یکی از دوستان که در آمریکا بود می گفت: " شیطان پرستان روز ششم ژوئن سال 2006 (2006/6/6)  مراسم ویژه ای برگزار کردند که همراه با جشن و شادمانی و پایکوبی بود و حتی اخبار آن نیز از بعضی شبکه های خبری در آمریکا پخش شد!آنها این روز را بعنوان روز آغاز سلطنت شیطان جشن گرفته بودند! " اما باید گفت 666 واقعی تاریخ 2006/6/6 نیست، اگرچه با آن تاریخ بی ارتباط هم نیست!به این دلیل که شیطان کافر هرگز تاریخ و تقویم خود را بر یک تقویم عیسوی – مذهبی منطبق نمی کند‍!

اما چگونه می توانیم از 6/6/2006  به 666 برسیم؟

باید بطور خلاصه عرض کنم که پاسخ این چنین است: اگر ما 2006/6/6(666 فرعی) را طبق گفته خود شیطان پرستان روز آغاز حکومت و سلطنت ابلیس ملعون در نظر بگیریم،بنابراین سال2006 سال آغاز سلطنت شیطان بوده و مطابق تقویم او سال صفر فرض شده است و بنابراین سال 2012 سال ششم حکومت شیطان خواهد شد.

پس به این ترتیب تاریخ ششم ژوئن سال 2012 میلادی یعنی2012/6/6   خواهد شد

6/6/6   یعنی :

    6        .           6         .        6

روز شش /     ماه شش / سال شش

و همانگونه که ملاحظه می کنید این 666 تاریخی است منحصر به فرد که کاملاً از تاریخ میلادی مجزاست.

(عنایت داشته باشید که این تاریخ دقیقاً همان روز عبور زهره از برابر زمین خواهد بود – یعنی Transitسال 2012 )

پس در حقیقت در روز عبور یا Transit ( یعنی2012/6/6 یا ششم ژوئن 2012 ) نه تنها ستاره پنج پر بر روی مدار زهره کامل می شود، بلکه عدد 666 نیز بعنوان یک تاریخ، کاملاً معنا و مفهوم پیدا می کند.

      تقویم شیطانی

تقویم میلادی

عنوان مناسبت

066  (روزششم – ماه ششم – سال صفر)

2006/6/6 میلادی              

(روز آغاز سلطنت ابلیس به زعم خود و یارانش)    

166 (روزششم – ماه ششم – سال اول)

‏2007/6/6میلادی

(اولین سالگرد)    

266  (روزششم – ماه ششم – سال دوم)

2008/6/6 میلادی              

(دومین سالگرد)

366  (روزششم – ماه ششم – سال سوم)

2009/6/6 میلادی               

(سومین سالگرد)

466  (روزششم – ماه ششم – سال چهارم)

2010/6/6  میلادی              

(چهارمین سالگرد)    

566  (روزششم – ماه ششم – سال پنجم)

2011/6/6  میلادی              

(پنجمین سالگرد)    

666 (روزششم – ماه ششم – سال ششم)

2012/6/6  میلادی       

(ششمین سالگرد یا روز ظهور ابلیس – آخرین ترانزیت قرن 21) 

اما به قول علی رائفی پور همواره خداوند متعال برای آن ملعون پاسخ دندان شکنی (به قول خود رائفی پور تودهنی) داشته است.

همانگونه که وقتی آن ملعون 72 پله قدرت رابعنوان یک نماد شیطانی علم می کند،خداوند 72 شهید کربلا را بعنوان یک نماد الهی علم می کند!

او مثلاً 12 الهه آسمانی (آئین میترائیسم) معرفی می کند،خداوند 12 امام روشنگر معرفی می کند!

او ستاره پنج پر می سازد، خداوند پنج تن آل عبا می سازد!

او  "ونوس رزت ترسیم" می کند، خداوند "سحابی رزت" ترسیم می کند! 

او عدد 666 را بعنوان معجزه خود رمزگزاری می کند، خداوند 6666 آیه قرآن را همچون پتک محکمی بر فرقش می کوبد که معجزه این است نه آن بازیچه ها که تو به دنبال آن هستی!

و حالا ما به آن ملعون می گوئیم که:

ما رمز معجزه تو را یافتیم، حالا تو اگر می توانی برو و رمز 6666 آیه قرآن را پیدا کن! 

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 99 بازدید