ترانزیت - 23

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم

گردش ابلیس - دجال بر روی زمین!

در روایت آمده که دجال پس ازظهورش،در مدت 40 روز تمام زمین راطی کرده و به تمامی شهرهای جهان سفرمی کند به استثناء مکه و مدینه. که گوئی ورود به این دو شهر بر او حرام است.اما در روایت داریم که تا حوالی آن شهرها و بلندی های آنها می رود.

کسانیکه بر روی پروژه های مربوط به آخرالزمان فعالیت می کنند،عنوان کرده اندکه در روز 21 دسامبر سال 2012(که طبق تقویم مایاها روز پایان دنیاست!) ابلیس-دجال از چنین جایگاهی بر کعبه نظاره می کند یا به قولی سایه می افکند!حالا چرا او از چنین مکانی به کعبه نظاره می کند،شاید دلیلش همین موضوع باشد که حضور او در این دو شهر حرام شده است و اگر پایش به زمین مکه و مدینه برسد نابود می شود.برای همین ناگزیر است مادام که از این دو شهر می گذرد در ارتفاع معینی از سطح زمین باشد تا به او آسیبی نرسد!!!

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 28 بازدید