ترانزیت - 9

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم

مسیر ترانزیت –

یکی از دلایل اهمیت ترانزیت بی گمان مسیر ترانزیت است.در مواقع ترانزیت(که هر یکصد و چند سال رخ می دهد)،طی زمان کوتاهی شعاع تابشی از خورشید مستقیماً و بدون هیچ انحرافی به زهره و زمین می تابد به طوری که مثلاً اگر یک سفینه یا شاتل فضائی با سرعت فرضی 4000 کیلومتر بر ثانیه وجود داشته باشد،بدون نیاز به محاسبات پیچیده، فقط کافی است در طی همان زمان(زمان ترانزیت)در مسیر همین شعاع های تابش بسوی سیاره زهره روانه شود و البته بالعکس!!! 

آقای ستارپورابراهیم گلرودباری در کتاب " دنیای مرموز جن" اشاره می کند که جنیان و شیاطین علیرغم اینکه ناپیدا و در بیشتر مواقع بصورت نامرئی هستند ولی اگر از جو زمین خارج شوند قابل روئیت می گردند.تصور حقیر براین است که شاید مسیر ترانزیت، شیاطین را که در خارج از جو زمین قابل روئیت هستند به نوعی استتار می کند. درست مانند آسانسور! شما اگر بخواهید از طبقه پایین ساختمانی به طبقات فوقانی آن بروید چنانچه از راه پله استفاده کنید هرکسی قادر است در بین راه شما را ببیند اما اگر از آسانسور استفاده کنید فقط در مبداء و مقصد دیده می شوید! که اینهم خود یکی از خواص آسانسور است!!!

یکی دیگر از مواردی که ما را نسبت به اهمیت تاریخ ترانزیت 2012 آگاه می نماید کمرنگ جلوه دادن آن است، به طوریکه به آن درحد یک رویداد نجومی صرف نگاه می شود و حتی شاید کمتر از آن. شما با جستجو در اینترنت اطلاعات ارزشمندی را در مورد این موضوع بدست نخواهید آورد همانگونه که در مورد آرماگدون نیز نمی توانید اطلاعات مورد وثوقی بدست آورید! و این موضوع شک و گمان ما را بیشتر می کند.

 و نهایتاً در انتهای این بخش باید اضافه کنم که:  حتی اگر ما حضور شیطان و نیروهای مرموز شیطانی در سیاره زهره را در حد یک وهم و خیال انگاشته و با این مقوله بی ارتباط بدانیم، مطمئن باشید که ظهور و پیدایش کفر یا حکومت بدی بطورگسترده در سراسر جهان(بسیار شدیدتر و متفاوت تر با چیزی که هم اینک هست) با تاریخ ترانزیت یعنی- 6/6/2012 - بی ارتباط نخواهد بود!

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 23 بازدید