ترانزیت - 7

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم

ابلیس یا دجال ؟ -

این گرگ سالهاست که با گله آشناست!!!

البته آنچنان که از احادیث و روایات استنباط می شود،دجال یک شخصیت مستقل است.او کسی است که در آخر الزمان بروی زمین به فتنه گری پرداخته و بی شرمی از حد می گذراند تا آنجا که ادعای خدائی می کند!باید گفت همانطور که امام حق حضرت مهدی علیه السلام یاری کنندگانی دارد که در راس آنها حضرت مسیح بن مریم علیه السلام قراردارد، امام کفر یا ابلیس ملعون نیز یاری کنندگانی دارد که می توان بزرگشان را دجال فرض کرد.البته به اعتقاد این حقیر:چه ابلیس و دجال یک شخصیت واحد باشند و چه دو شخصیت مستقل از یکدیگر،آنچه که مهم است اینست که هدفشان واحد است.آنها دشمن خداوخلق خدایند.آنهادروغگو وکذابند.آنهابدنبال فریفتن نوع بشرند...
و اما در مورد معنی کلمه "دجال" تفسیرهای مختلفی وجود دارد مانند: "کسی که می پوشاند!" ، "کسی که(زمین را) در می نوردد!" ،"کسی که طلا با خود دارد!" و ...
اما دجال،همچنین سیاه کار یا دغل باز نیز معنی می دهد(یعنی کسی که سیاه کاری می کند – دراصطلاح می گویند گنجشک را رنگ کرده و به جای قناری می فروشد). شیطان و اصحابش سالهاست که جنس بنجل به ما می اندازند!آنها همواره جنس معیوب رابه عنوان جنس سالم به انسانها غالب می کنند! آنها بازهم می خواهند یک جنس بدلی را به جای اصلش به آدمیان غالب کند!این بارمی خواهند مسیح بدلی به انسانها غالب نمایند!آنها می خواهند هویت مسیح علیه السلام را جعل کنند!!! گویا چنین روایتی را ازپیامبر صلوات الله علیه داریم که می فرمایند:"در آخرالزمان دو مسیح را می بینم که گرد خانه طواف می کنند!" که این خود می تواندکنایه از وجود مسیح دروغین (ابلیس-دجال) و مسیح راستین (عیسی علیه السلام) باشد... و الله اعلم

بناها و نمایه هائی از مسیح دروغین - 

یکی از بناهائی که گمان می رود اشاره به مسیح دروغین داشته باشد، مجسمه معروف ماراکانا در ریودوژانیروی برزیل می باشد. نمایه دیگر،تصویری از مسیح تک چشم است!!!  نظیر شخصیتی که در فیلم آخرین مصائب مسیح نشان داده شد.دراین فیلم مثلاً شخص حضرت مسیح به دلیل شکنجه،چشم راستش کاملاً از بین رفته و فقط چشم چپش سالم بود!!! 

                                                           
معرفی تمثال و صورت مسیح با پیشانی آسیب دیده و یک چشم از بین رفته از دیگر پروژه های  شیطانی هالیوود است.می پرسید چرا؟ در بخشهای بعد دلیل آن را به شما خواهم گفت!

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 66 بازدید