ونوس! سیاره معکوس


 دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم


 سیاره زهره،قرارگاه ابلیس و سپاهش –

Satan and his tribe see you from a positionwhere you cannot see them
 (AL AARAF/verse number 27)      

شیطان و قبیله اش از مکانی شما را می بینند که شما نمی توانید آنها را ببینید... (سوره مبارکه اعراف – آیه27)

تمامی سیارات منظومه شمسی مطابق نظم حرکتی خاصی در گردش هستند.آنهاهمگی به دور خورشید (حرکت انتقالی) و حول محور قطبی خودشان (حرکت وضعی)مطابق یک نظم از پیش تعیین شده در حرکتند.جهت حرکت آنها،چه در حرکت انتقالی و چه در حرکت وضعی خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت است،به جز یک مورد! درست حدس زدید!سیاره زهره تنها سیاره منظومه خورشیدی است که علیرغم اینکه در حرکت انتقالی با سایر سیارات هماهنگ است و خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت به دور خورشید گردش می کند،اما حرکت وضعی آن معکوس است یعنی در جهت حرکت عقربه های ساعت به دور خودش می گردد،یعنی اینکه اگر کسی بر روی سیاره زهره باشد خورشید را خواهد دید در حالیکه از مغرب طلوع کرده و در مشرق غروب می نماید! در مشرق غروب می نماید! پس این سیاره به نوعی متمرد است! از سوی دیگر این سیاره ناخواسته فریبکار و دو چهره هم هست.

می پرسید چرا؟

به دلیل اینکه در گذشته های دور مردمان دوران باستان را فریب می داده.

حتما می پرسید چگونه؟

سیاره زهره بخشی از سال پیش از طلوع خورشید ظاهر می شودو بخشی دیگر ازسال پس از غروب خورشید،به همین دلیل در یونان باستان تصور می کردند دو شیء متفاوت را مشاهده می کنند.اما از همه روشن تر و واضح تر اینکه اصلآ نام این سیاره "لوسیفر" است و لوسیفر به معنی روشنی بخش از بارزترین وشناخته شده ترین القاب شیطان است. "یونانیان باستان چون تصور می کردند که دو ستاره متفاوت را مشاهده می کنند،نام ستاره صبحگاهی را "لوسیفر" و نام ستاره شامگاهی را "هسپروس" گذاشتند.حال با همه این دلایل و مهمتر از همه اینکه
خود شیطان پرستان این سیاره را مقدس می دانند و معتقدند که اربابشان هم اینک درآنجا ساکن است،آیا دلیلی برای نفی این مهم وجود دارد که زهره اقامتگاه موقت شیطان است؟

یک سؤال:

شاید بپرسید که در حالیکه 2/3 سیاره زهره را مواد مذاب پوشانده کدام انسان عاقلی قبول می کند که شیطان و قبیله اش بر روی تلی از آتش روزگار بگذرانند؟ مگر او دیوانه است؟

در جواب این سؤال باید گفت که اولا 1/3 سیاره زهره تمیز است ،در ثانی مگر نه اینکه شیاطین از جنس  آتش هستند؟ پس به طبع نباید مشکلی با شرایط اقلیمی سیاره زهره داشته باشندهمانطور که انسان از خاک است و برای زندگی بر روی خاک (کره زمین) مشکلی ندارد.حتی شاید بتوان این ادعا را مطرح کرد که سازمانهای فضایی آمریکا و روسیه (بخصوص روسیه) اطلاعات ویژه ای از سیاره زهره در دست دارند که آنها را حتی در اختیار دانشمندان نیز قرار نمی دهند!
سفینه های "ونرا 9 " و "ونرا 10" در سال 1975 میلادی - "ونرا 11" و "ونرا 12" در سال 1978 میلادی - "ونرا 13" و "ونرا 14" در سال 1981 میلادی (همگی از اتحاد جماهیر شوروی سابق) تنها مصنوعات ساخت بشر بودند که موفق شدند بر سطح سیاره زهره فرود آیند،اما در شرایط سخت و دشوار این سیاره (480 درجه سانتی گراد دما و فشاری در حدود 90 برار فشار در سطح زمین) بیش از ساعاتی  دوام نیاورده و همچون گردوی که در زیر ضربه هاون خرد می شود، متلاشی شدند!
عکس ذیل از معدود تصاویر قابل توجهی است که روسها مدعی هستند سفینه ونرا 14 آنرا از سطح زهره ارسال کرده است.

 

می دانید که سیاره زهره هنگام عبور از مقابل زمین همواره یک طرفش غیرقابل رصد است؟ و هنوز دانشمندان دلیل آن را نمی دانند و توجیه علمی برای آن پیدا نکرده اند؟ (و این از جمله ایراداتی بود که همواره نظریه جاذبه عمومی نیوتن را به چالش می کشید) .نیروی مقابل جاذبه ،نیروی گریز از مرکز است .به دلیل وجود همین نیرو است که ما و جمیع سیارات بدور خورشید در گردشیم و در مقابل جاذبه خورشید که مارا همواره بسوی خویش می خواند ایستادگی می کنیم. اما اگر این معادله به هر حالت به هم بریزد طبق قانون جاذبه نیوتن ،بلافاصله خورشید ما را جذب خواهدکرد. مثلاَ فرض کنید زمین که هم اکنون با سرعت متوسط 30 کیلومتر برثانیه در مدارش بدور خورشید درگردش است اگر ناگهان سرعتش به 25 کیلومتر برسد جاذبه خورشید بر آن غلبه کرده و بسمت خورشید خواهد رفت.اما سیاره زهره در این پنج مانور نامتعارف و رقص گونه اش دقیقاَ معادله گریزازمرکزرادرهم می ریزد ولی شگفت اینکه جذب خورشید نمی شود و یا به عبارتی نیروی جاذبه خورشید بر آن اثری ندارد، و این همان نکته ایست که ایرادی عمده  برقانون نیروی گرانش است! دانشمندان اصطلاحاَ می گویند که قانون جاذبه نیوتن مدار زهره را شرح نمی دهد یا برای مدار زهره تعریف نشده است!

 *ذغال گردان :

برای فهم بهتر می توان از مثال ذغال گردان استفاده کرد.فرض کنید برای قلیان یا دود کردن اسپند نیاز به ذغال دارید. زمانیکه می خواهید ذغال تهیه کنید ،آن را داخل ذغال گردان می گذارید و بسرعت می گردانید و می بینید که ذغال گردان حین گردش در هنگامیکه رو به زمین می شود ذغالها از داخل آن بیرون نمی ریزد و این به خاطر همان نیروی گریز از مرکز است که ذغال ها را داخل ظرف نگه می دارد،یا در حقیقت نیروی کشش جاذبه را برای آنها به مرز صفر می رساند.اما اگر در همین حالت که ذغال گردان را با شتاب می گردانید سعی کنید که یک حرکت اضافی در مسیر گردش ذغال گردان ایجاد کنید خواهید دید که بلافاصله ذغال ها از داخل آن بیرون می ریزد.

دانشمندان علم نجوم می گویند اطلاعات ما از سیاره زهره بسیار اندک است (با توجه به اینکه این سیاره نزدیک ترین همسایه ماست و در هنگام عبور از کنار زمین تنها 42 میلیون کیلومتر با زمین فاصله دارد). چرا؟ چون هنوز هم این سیاره اسرار آمیز به شمار می رود!!!

به شکل زیر دقت کنید (حرکت قهقرایی یا اعوجاجی سیاره زهره).

 

زهره در گردش مداری خود بدور خورشید،هرگاه به زمین نزدیک می شود یکی از رقص های پنجگانه ذیل را به توالی انجام می دهد تا همواره یک روی خود را از زمین پنهان نگاه دارد!

حرکت قهقرایی زهره ( The Five RetrpgradePath of Venus):

زهره و زمین هرگاه در حرکت مداری خود به دور خورشید،به یکدیگر نزدیک می شوند،این سیاره زهره است که به منظور پنهان نگاه داشتن روی اسرارآمیزش از زمین،حرکت دورانی اش به دور خورشید را به یک مانور رقص گونه (Loop)تبدیل کرده تا از کنار زمین گذشته و کاملاَ دور شود،سپس مجدداً به حرکت دورانی و طبیعی خود ادامه می دهد.این سیاره مرموز و راز آلود توسط ابرهای سفید متمایل به رنگ زرد کاملاَ پوشیده شده است و شکافی در این ابرهای یکپارچه و بهم پیوسته نیست که بتوان از میان آنها نظری به سطح سیاره افکند (ارتفاع این ابرهای فوق العاده فشرده،بهم پیوسته و متراکم به حدود 40 کیلومتر می رسد). به دلیل وجود همین ابرها که با سرعت نسبتاَ کمی بدور زهره در گردش هستند،دانشمندان سالها برای محاسبه گردش وضعی زهره دچار مشکل بودند. (دانشمندان در نهایت به کمک ارسال امواج موفق به جهت یابی حرکت وضعی این سیاره شدند که به این روش اصطلاحاَ "روش دوپلری" می گویند).
یکی دیگر از موارد شگفت آور این ابرها اینست که سبب می شوند سیاره زهره 80 درصد از نور دریافتی از خورشید را به فضا بازتابش کند و همین امر یکی دیگر از دلایل درخشندگی فوق العاده این سیاره است.(این در حالیست که سیاره عطارد،نزدیک ترین سیاره به خورشید،تنها 4 درصد از نور دریافتی از خورشید را بازتابش می کند).

لطفاَ مستدعی است ضمن خواندن تمامی مطالب فوق به ویژگی های اهریمنی این سیاره نیز دقت کنید؛

(بیزاری از نور -  قرار داشتن در پوشش و خفا - حرکات رقص گونه).

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 408 بازدید