ترانزیت - 27

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم


توضیح سوال دوم-

مطابق با یک منطق نجومی به نام قاعده بده (Bode)،در فواصل معینی از خورشید،مداری وجود دارد که در آن مدار سیاره ای به دور خورشید می گردد!اعداد قاعده بده – برای مدارهای یکم تا هشتم منظومه شمسی – با دقت کافی با میانگین فاصله واقعی سیارات ازخورشید متناظرند!

میانگین فاصله واقعی از خورشید  Km  

فاصله از خورشید بر مبنای قاعده بده Km

مدارها

000 ،000، 58

000 ،000 ،60

یکم (عطارد)

000 ،000 ،107

000، 000، 105

دوم (زهره)

000 ،000 ،150

000 ،000 ،150

سوم (زمین)

000 ،000 ،228

000 ،000 ،240

چهارم (مریخ)

000 ،000 ،420

000 ،000 ،420

پنجم (؟)

000 ،000 ،778

000 ،000 ،780

ششم (مشتری)

000 ،000 ،427 ،1

000 ،000 ،500 ،1

هفتم (زحل)

000 ،000 ،870 ،2

000 ،000 ،940 ،2

هشتم (اورانوس)

 بر اساس این منطق نجومی و مطابق با این قاعده (Bode- بده)،می بایست در فاصله حدوداً 400 میلیون کیلومتری از خورشید و دقیقاً در مکانی فی مابین سیاره مریخ و سیاره مشتری،سیاره ای وجود داشته باشد.اما ظاهراً این سیاره ناپدید شده است!!!

علی رغم بررسی های مکرر و دقیق دانشمندان در آنجا هیچ سیاره ای یافت نشد و در عوض تعداد بسیار زیادی جرم خرد و سیارک در اندازه های متفاوت پیداشدند که تعداد آنها بالغ بر ده ها هزار جرم می شوند.منطقی ترین پاسخی که دانشمندان برای مدار پنجم یافتند این بود که:

ممکن است اینها اجزاء و قطعات سیاره ای باشند که جاذبه قوی سیاره مشتری مانع از تکوین آن شده است!!!

در اینجا با ادای احترام به  مایر دگانی  فقید،که بنده این اطلاعات را از کتاب وی با نام "نجوم به زبان ساده" برگرفته ام و همچنین بااحترام به نظر همه دانشمندان صاحب نظر در خصوص سیاره مفقوده و مدار پنجم منظومه شمسی(یا کمربند سیارکها)،از شما سوالی می پرسم:

اگر شما فردا در سر راهتان مقداری شیشه خرده(مثلاً متعلق به یک لامپ مهتابی)ببینید،کدامیک ازاین دوگزینه درباره آنها منطقی تر است :

گزینه اول) اینها قطعاتی از سیلیس هستند که بصورت طبیعی در اینجا پراکنده شده اند و قوانین حاکم بر طبیعت مانع از جمع شدن آنها درکنار یکدیگر و تشکیل یک لامپ مهتابی شده است!!!!!!

گزینه دوم) این خرده شیشه ها متعلق به یک لامپ مهتابی بوده که بنا به دلایلی شکسته و خردشده است.

عزیزان،بعید به نظر می رسد که خداوند متعال مقداری خرده سنگ را به حال خود رها کند تا به میل و اراده خودشان گردهم جمع شده و تشکیل یک سیاره بدهند! حقیر معتقدم که در آنجا احتمالاً سیاره ای بوده که منهدم شده است و این خرده سیارکها بقایای آن سیاره متلاشی شده  هستند!

اما چرا انهدام؟

به دلیل اینکه اگر انهدامی وجود نمی داشت:

 اولاً این کمربند سیارکی(Asteriod belt) می بایست دارای عرض کمتری می بود نه پهنائی در حدود 200 میلیون کیلومتر!

ثانیاً تمامی متعلقات این مدار می بایست کاملاً منظم و یکپارچه گرد خورشید بگردند.اما در آنجا سیارکهای بسیاری وجوددارند که مدارهایشان درگردش به دور خورشید نامتعارف است و بعضاً مدار اصلی (یعنی مدارپنجم) را نیز قطع می کنند.

 


(ثبت نظرات) 

/ 0 نظر / 29 بازدید