ترانزیت - 21

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم

"کلمه کفر" ، kfr! -

در روایات اسلامی(علی الخصوص روایات رسیده از اهل تسنن)و همچنین مکاشفه سیزدهم از اناجیل عهدجدید اشاره شده که در آخر الزمان دیوی ظهور می کند که بر روی سرش کلمه کفر(بصورت حروف مقطعه) نوشته شده است!اما از آن عجیب تر این است که مردم از پی او روان می شوند،درحالیکه کلمه کفر را بر روی پیشانیش می بینند و می خوانند!!!

...و من دیدم دیوی از دریا بیرون آمد در حالیکه روی سرش کلمه کفر نوشته بود!            (خلاصه مکاشفه 13 از انجیل مقدس - نسخه جیمز کینگ)

...دجال "صائد بن صید" است و بد بخت کسی است که او را تصدیق کند و نیک بخت کسی است که او را تکذیب نماید ... میان دو چشمش نوشته « کافر » و هر کاتب و بی سوادی آنرا می خواند ...  (حضرت علی علیه السلام)

حال نکته بسیار مهمی که در اینجا بعنوان سوال مطرح می شود چنین است:

چگونه است که مردم کلمه کفر را بر پیشانی دجال می بینند و می خوانند ولی باز از پی او روان می گردند؟

حضرت علی علیه السلام در حدیثی می فرمایند:

 "اگر فقر از دری وارد شود ایمان از در دیگری خارج می شود"

کافه مردم وقتی که گرفتار،گرسنه و حاجتمند باشند،برای رفع حاجت و نیاز از پی هر دیوی روان می شوند،چه کلمه کفر را بر پیشانیش ببینند و چه نبینند!
و مطلب مهم اینجاست که گوئی متاسفانه جامعه جهانی به چنین جایگاهی در حال تنزل است.یعنی به سمت و سوی فقر و فلاکت!شما حتماً از طریق رسانه ها متوجه شده اید که بحران بیکاری چند سالیست گریبان اکثر کشورهای جهان حتی کشورهای ثروتمند را نیز گرفته است! اخراج کارگران و تعلیق آنها در بخشهای خصوصی وحتی بعضاً دولتی. در بسیاری از این کشورها مالیاتها افزایش یافته که بیشتر فشار آن روی دوش اکثریت جامعه یعنی طبقه متوسط است و همچنین بدلیل کمبود نقدینگی و بحران مالی بسیاری از بانکها ورشکست شده اند و بسیاری از شرکتها نیز بخشی از خدمات جانبی خود را حذف کرده اند و چه و چه و چه ...که مطمئنم شما خود بیشتر از بنده در جریان اخبار آن هستید و حتی شاید تجزیه و تحلیل هم می کنید.از سوی دیگر می بینیم که در حدود چندین میلیون نفر در شمال آفریقا به دلیل خشکسالی در معرض خطر قحطی زدگی قرارگرفته اند. و همچنین آشوب های نامتعارف در سطح جهانی که باعث بی ثابتی و ناپایداری اوضاع جهان گردیده...

و متاسفانه این گزیده ای ازشرایطی است که فعلاً بر جهان ما حاکم شده و بدبختانه روز به روز بدتر و بدتر نیز خواهد شد- یوم البدتر!

خب، حالا اگر در این شرایط وانفسا کسی بیاید و کل این گرفتاریها را مرهم نماید: قحطی زده را نجات دهد! بی کار را کاربدهد! نابسامانی ها و آشفتگی ها در سراسر جهان را برطرف نماید! گرسنه را سیر کند! تشنه را سیراب کند! و الی آخر ...نتیجه چه می شود؟ نتیجه این می شود که او تبدیل می شود به قهرمان مردم و یک به ظاهر منجی!

فردی شیاد و حقه باز را در نظر بگیرید که به عمالش دستور می دهد یک ده را خراب کنند،و سپس خودش از یک در دیگر وارد می شود و شروع می کند به آبادانی و ساختن آن ده! پس او  در نظر مردم آن آبادی مقرب می شود و همه  به دنبالش براه می افتند درحالیکه نمی دانند او خود مسبب همه آن خرابیها بوده است!

و این قصه امروز دنیای ماست.اربابان جهان طی یک برنامه ریزی دقیق،از چندسال قبل تدریجاً شروع کردند به تحت فشار قرادادن جامعه جهانی تا آنجا که فعلاً به وضعیت کنونی درآمده و همانطور که عرض کردم احتمالاً بدتر ازاین هم خواهد شد.و این سیاستی است که از سوی خود ابلیس-دجال طراحی شده است!!!   می پرسید چرا؟

به دلیل اینکه تحت فشار قراردادن ملتها پیش از ظهور ابلیس-دجال سبب می گردد که آن ملعون در آستانه ورودش با اجرای سیاست رهاسازی ملتها از زیر فشار،این امتیاز را بنام خودش ثبت کند و ناجی مردم جهان شود!

و از این روست که حدیث می فرماید:
      "... مردم کلمه کفر را بر پیشانیش می بینند ولی باز از پی او روان می شوند!"

مطابق با برخی احادیث و روایات دجال به سرعت بر روی زمین گردش می کند،و همچنین گنجهای فراوان باخود دارد از دیگر سو توانائی انجام کارهای خارق العاده را نیزدارد! پس شما بگوئید که آن ملعون برای همراه ساختن مردم جهان با خود، دیگر چه چیزی کم دارد!!؟

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 45 بازدید