ترانزیت - 37

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم

چگونگی بیعت یاران با حضرت مهدی علیه السلام–

در روایات آمده، تعداد یاران حضرت مهدی که به "حکام الله فی ارضه" مشهورند، 313 نفر و به تعداد رزمندگان جنگ بدر است. این بزرگواران چون ندای آن حضرت را می شنوند به سرعت به مکه رفته و گرد حضرت حلقه می زنند،اما پیش از بیعت با آن امام،برای اینکه به یقیین کامل برسند موقتاً از حضور حضرت علیه السلام مرخص شده و سرتاسر زمین را چون باد طی می کنند تا به چشم خود ببینند و اطمینان کامل پیدا کنند که در آن لحظه درهیچ کجای دیگری از زمین حجتی نیست!!!

اینجا سوالی برای اذهان ایجاد می گردد که: مگر صحابه حضرت علیه السلام قدرت تشخیص ندارند که دست به چنین کاری زده و قبل از بیعت خودشان شخصاً سرتاسر زمین را جستجو می نمایند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که در اینجا بازهم مسئله به مکر ابلیس-دجال برمی گردد! مکر و نیرنگی که کوه را ازجای خود برمی کند! پس این نکته آنچنان عجیب هم نیست که یاران آن حضرت خود شخصاً بررسی کرده تا اطمینان کامل پیدا نمایند که فرد ندا دهنده، حضرت مهدی علیه السلام است.تا مبادا خدعه و نیرنگی دیگر از جانب ابلیس-دجال باشد!

در روایات داریم که: در آخرالزمان 60 پیامبر و 12 امام دروغین خروج کرده و مدعی می شوند!!!

و این نکته مهم نباید فراموش شود که :

در زمان حکومت فتنه و نیرنگ(یعنی زمان دولت ابلیس-دجال ملعون)فساد و تباهی،دروغ و ریاکاری،جعل و سیاهکاری آنچنان عالم گسترمی شود که مردم ناگزیرند همه چیز را دروغ پندارند،مگر آنکه خلاف آن ثابت شود!

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 20 بازدید