شیطان می آید! - مقدمه بخش دوم

بسم الله الرحمن الرحیم


دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم

 

برای مقدمه بخش دوم بهتر دیدم که گزیده ای از سخنان آیت الله امجد (دامة حفاظاته) را بعنوان سرآغاز بحث به همراه هم مرور کنیم :

...انسان خداگونه است! ... خداوند مطیع کسی است که او را اطاعت کند و همنشین کسی که یاد او باشد. انا مطیع من اطاعنی و جلیس من ذکرنی! خداوند اراده کرده تا انسانِ مطیع خود را مِثل یا مَثَل خود قرار دهد.  انسانی که همنشین خدا شد رنگ و بوی خدا می گیرد و از خدا استفاده می کند! یکی از راههای همنشینی با خدا نماز شب است که رسول اکرم فرمود نماز شب رهبانیت امت من است. یعنی اگر از همه چیز گریزانی و می خواهی بروی در کوهها زندگی کنی، نماز شب بخوان! با خدا جلسه درست کنی! جلسه ویژه! عبدی اطعنی حتی اجعلک مِثلی او مَثَلی! در بهشت همه اینگونه هستند اما در این دنیا عدة کمی. ولی خدا مثل یا مثل خدا است! ... "ولی خدا" می تواند همه کاری انجام دهد اما توجه داشته باشیم که "ولی شیطان" هم داریم! ولی شیطان هم خیلی کارها می تواند انجام دهد. شیطان بسیار عجیب و پیچیده عمل می کند و اولیایی دارد که از قدرت جن استفاده می کنند و کارهای عجیب و غریبی انجام می دهند. انسان یا باید شیطانی باشد یا خدایی! این بینابین خدا و شیطان هم جای خوبی نیست! بهتر است کاملا خدایی باشیم! 
شیطان از رفقای جن استفاده می کند و اعمال قدرت می کند. این اعمال قدرت در مسائل مادی هم هست. شیطان بر مؤمنین تسلط ندارد اما بر دوستان خود وحی می کند. مسئله طلسم و جادو و اینها نیز واقعیت دارد. باید به خدا پناه برد. البته بیشتر مشکلات از زبان و رفتار خود ما ناشی می شود ولی قدرت های شیطانی نیز قابل انکار نیست! در همه گرفتاریها باید بسوی خدا رفت. تنها راه نجات, پناه بردن به خدا است. قرائت آیه الکرسی، معوذتین، توسلات و ... در رفع گرفتاریها مؤثر است. 
گاهی افرادی با جسارت به مقدسات به قدرتها و مقاماتی! دست پیدا می کنند اما همیشه این طور نیست. گاهی انسانهای مدعی وجود دارند و باید از آنها پرهیز کرد. این ادعاها گاهی از روی نفهمی است! مدعی خودش هم نمی فهمد که دارد ادعا می کند. بسیاری از ادعاها نشانه نقص است. گاهی در اثر عبادات یک احوالاتی در اشخاصی پیدا میشود که حتی ممکن است منشاء گمراهی دیگران بشود! انسان ناقص قابل اتکا نیست! گاهی اشتباهاتی از انسانهای ناقص سر می زند که موجب گمراهی و به اشتباه افتادن دیگران می شود...                                                           
                                                                                                                       (شیخ محمود امجد )و همچنین جمله زیر،انتخاب شده از مجموعه
Arraivals قسمت ٢٣ :

" شیطان کاملا زنده و موجود است.او خدای ماست،
و ما بندگان برگزیده او هستیم!"

(از سخنان موسس انجمن مخفی ایلومناتی – از خاندان راتچیلد)

  (ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 20 بازدید