ترانزیت - 25


دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم


منظومه شمسی و شیاطین -

شاید می خواهید بپرسید که: منظورت چیست؟ اگر می خواهید بدانید که منظورم چیست،با عنایت بیشتری به این قسمت توجه بفرمائید:

این منظومه شمسی نازنین ما،علی رغم همه زیبائیها و شگفتیهایش،3پدیده شگرف و اعجاب انگیز در درون خود دارد که با منطق آفرینش این منظومه هماهنگی ندارد و هماره برای دانشمندان جای سوال بوده و هست.سوالاتی که تاکنون کسی پاسخ قانع کننده ای برای آنها نیافته!

سوال اول – چرا محور گردشی(Rotation axis)سیاره اورانوس منحرف شده و در وضعیت نرمال نیست؟   

سوال دوم – سیاره مدار پنجم منظومه شمسی کجاست؟

سوال سوم – دلیل حرکات غیرمنطقی سیاره ونوس(زهره)چیست؟

توضیح سوال اول-

تمامی سیارات منظومه شمسی دارای یک محور تقریباً قائم برمدارشان هستند که اصطلاحاً به آن محور گردشی یا Rotation axis می گویند.گردش سیارات به دور خودشان(یا حرکت وضعی آنها)حول این محور فرضی صورت می پذیرد.ما در سیاره خودمان به این محور فرضی،محور قطبی می گوئیم. گردش زمین به دور خودش(که به آن حرکت وضعی گفته می شود و دلیل بوجود آمدن شب و روز است.)حول محور قطبی صورت می گیرد.تمامی سیارات منظومه شمسی براساس چیدمان همین محور(Rotation axis)،قطبینشان باهم هماهنگ است.یعنی قطبهای شمال هم جهت و در بالا و قطب های جنوب نیز هم جهت و در پائین سیارات قراردارند و بر اساس همین منطق(قطب شمال بالا-قطب جنوب پایین)نیز در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت به دور خود می گردند.

اما به استثناء سیاره زهره که توضیح آنرا متعاقباً خواهم گفت،سیاره اورانوس نیز به نظر می رسد که در حرکت وضعی،درجهت حرکت عقربه های ساعت به دور خود می گردد.و این مسئله سبب شد که دانشمندان پس از تحقیق و بررسی بر روی وضعیت این سیاره پی به این نکته مهم ببرند که: این سیاره نیز مانند سایر سیارات منظومه شمسی در حرکت وضعی در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت می گردد اما چون جای قطبین آن عوض شده است (یعنی قطب جنوب سیاره به بالا رفته و قطب شمال آن به پایین آمده است!) اینگونه به نظر می رسد که سیاره درحال گردش درجهت حرکت عقربه های ساعت است! و این جابجائی قطبین در این سیاره به دلیل منحرف شدن محور گردشی آن از وضعیت اصلی و اولیه خود بوده است!!!

به عکسهای پیوست دقت کنید.

 

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 31 بازدید