ترانزیت - 12

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم


اذن دخول شیاطین!

سوالی نغز و جالب در اینجا مطرح می شود و آن سوال اینچنین است:

"چگونه ممکن است که پروردگار متعال اجازه فرمانروائی به ابلیس و شیاطین بدهد؟"

پاسخ به سوال :

1)البته باید دراینجا به این مهم اشاره کنیم:کسانی که خداوند ولی نعمت آنهاست،ابلیس و شیاطین برآنها هیچگونه تسلطی ندارند.خداوند ولی و سرپرست اینگونه افراد است و آنها را بسوی نور و روشنائی هدایت می کند(الله ولی  الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور).

اما کسانی هم هستند که خودشان شیطان و سپاهش را به سرپرستی بر گزیده اند،دانسته یا نادانسته!این افراد خود شیطان را انتخاب کرده اند و به سرپرستی گرفته اند(و الذین کفروا اولیاوهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات).

عزیزان،امروزه یاد و نام خدا را آوردن،خجلت آور شده!مردم شرمشان می آید که بگویند فلان چیز به خواست خدا بوده! امروز دیگر هرپدیده ای را دیالیکتیک(سببی و علی) می بینند.انگار نه انگار که از روز ازل خدائی وجود داشته است.

به نظر شما این تحت الحمایه بودن شیطان نیست؟ این آب به آسیاب شیطان ریختن نیست؟

شیطان که نمی خواهد همه را هیتلر و چنگیز و فرعون کند.شیطان آنکس را که نمره اش ده است، سعی می کند که مرددودش کند. و آنکس که نمره اش بیست است،اگر بتواند نمره بیست او را نوزده و نیم هم بکند،برایش کافیست!!!

امروزه جایگاه نامتناهی و شان بی منتهای خداوند کریم،بدبختانه در جامعه جهانی  کمرنگ شده! آن دانشمندی که روزی پدیده شگرف"توقف زمان – مکان داخل سیاهچاله ها"را ناشی ازقدرت اختیار و مشیت الهی می دانست، امروزه می گوید:کسی بنام خالق در پدید آوردن خلقت نقشی ندارد!!! یا آن گمراه دیگر که می گوید در مسائل علمی خصوصاً در فیزیک،از رویکرد قرآنی استفاده نکنیدکه موجب سرشکستگی و خجلت اسلام می گردد!!!یا آن یکی که اخیراً در ناسا به جایگاهکی رسیده و شادمان و سرمست، گوئی آفرینش خویشتن را فراموش کرده،

درصفحه فیس بوک خودجلوی گزینه میزان اعتقادات و باورهای مذهبی،می نویسد:

!!!"NOT MY CUP OF TEA" 

زهی تاسف! اینها که دانشمندان هستند اینگونه اند،وای به حال عوام. و تو گوئی امروزه به سمت و سوی خدا رفتن از شان و منزلت آدمیان می کاهد!

خب به نظر شما شیطان دیگر چه می خواهد؟ آیا اینها به منزله اذن دخول آن ملعون برای پادشاهی نیست؟

و متاسفانه گروهی که امروزه دانسته یا نادانسته به سراغ شیطان رفته اند و از او دعوت می نمایند،دراکثریت قراردارند! و خداوند برای رای اکثریت احترام قائل است.در روایت است که اگر 40 مؤمن (یا 40نفر) به خوبی میتی شهادت دهند،خدای تعالی برای گواهی آنها حرمت قائل می شود و آن درگذشته را می بخشد. درحکومت پروردگار متعال دمکراسی کامل حاکم است!(لااکراه فی الدین). آیا شما ولایت شیطان رامی خواهید؟ بفرمائیدتحت فرمانروائی شیطان، ولی عاقبتش به پای خودتان!

  "باخداباش پادشاهی کن   /   بی خداباش هرچه خواهی کن"

خداوند موهبت عقل را بعنوان بزرگترین نعمت به انسان مرحمت فرمود که خود ابزاری بسیارقوی برعلیه شیطان و وسوسه های اوست.

اما وقتی بشر(با وجود برخوردار بودن از موهبت عقل)خود به سراغ شیاطین رفته و آنهارا انتخاب کرده است،آیا خداوند کاسه داغتر از آش بشود؟

مگر  124000 پیامبر نیآمد؟

مگر بنا به روایاتی 1000 مجلد کتاب الهی و در راس همه آنها قرآن نیامد؟

مگر 12 امام روشنگر نیامد؟

مگر قوه تعقل و اندیشه نیامد؟

پس دیگر خداوند چه دخالتی بکند وقتیکه می بیند آدمی به اختیار خود سرپرستی شیطان را برگزیده!!؟

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 18 بازدید