اتمام حجت

بسم الله القاصم الجبارین
متاثر از اراده و مشیت الهی و به پشتیبانی حضرت الله جل جلاله، بدینوسیله به تمامی رهبران کشورها،
رؤسای دولتها، و مسئولین امور مردم هشدار اکید و اخطار شدید داده می شود!
چنانچه ایشان _چه در عرصه بین الملل و چه در امور داخلی کشورهای خودشان_ در برپایی فتنه ها و ایجاد آشوبها و یا دامن زدن به آنها آغازگر بوده و یا حتی کوچکترین کمکی نموده و یا کمترین نقشی ایفا نمایند، آنگاه متاثر از اراده و مشیت حضرت الله عظمة شآنه و به پشتیبانی آن خداوند قادر و جبار و منتقم و درهم کوبنده ستمگران،
شربت مرگ در کام ایشان و همچنین پشتیبانان و حامیانشان _ از نخستین لایه ها تا حلقه مرتبط با ابلیس_ فروریخته خواهد شد!
در صورت بروز هرگونه فتنه و آشوبی در سطح بین المللی و امور داخلی کشورها، امید است که
حضرت الله تبارکة اسمائه به سزای آن مرض مرگ را در میان عوامل برپایی آن و همچنین مغضوبین از آل ابلیس،
آل یهود و آل سعود و سایر فتنه سازان و آشوبگران جهان شایع و همه گیر فرماید و قربانیان بسیاری از میان ایشان بستاند. آمین یا رب العالمین

"به پشتیبانی حضرت الله تقدسة اسمائه ، این پیام تهدید تا صبح روز ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام
صاحب اعتبار است"
/ 1 نظر / 388 بازدید