یک دعا و التماس دعا

بسم الله الرحمن الرحیم


ضرورت امر ظهور و فرمانروائی حضرت مهدی علیه السلام -


سه موضوع مهم و اساسی ذیل به ما خواهند گفت که چرا نجات زمین نیازمند و مستلزم هدایت و رهبری حضرت ولی عصر علیه السلام است؛


الف) پیچیدگی ساختار -

علی رغم تمامی مسائل گفته شده و مباحث فراوان مطرح شده، حتی اگر ما بخواهیم تصور کنیم که فرضاً در غرب(و در راس آنها کشور آمریکا) رهبران و هدایت کنندگان جامعه، توبه کرده اند و از شیطان دست شسته و روی به خدایتعالی آورده اند، بازهم باید قبول کنیم که کار اصلاحات برای آنها ناممکن است. ما حتی اگر بخواهیم تصور کنیم که غرب (در راس آنهاآمریکا) قصد و نیتی خیر دارد و حقیقتاً می خواهد به جامعه جهانی کمک نماید، باید بپذیریم که این امر(نجات زمین) برای آنها کاری ناشدنی و فعلی ناممکن است! شیطان، این عنصر مکار و فریبکار، آنچنان سیستم های پیچیده دولتی، سیاسی و اجتماعی را درطی قرن بیستم برای جوامع بشری الگوسازی و طراحی نموده است که برای انجام اصلاحات قطعاً و ضرورتاً گذر از این ساختار پیچیده و هزارتو لازم است، و عبور از این موانع(ساختار پیچیده سیاسی – دولتی – اجتماعی) نیز دستکم مستلزم یک قرن زمان است! بدیهیست الگو و سیستمی که جهان بشری به آن خوگرفته و عادت کرده است، اجازه اصلاحات را به شما نمی دهند: مجالس متعدد قانونگذاری، نهادهای متعدد دولتی(نظیر قوای سه گانه)، مجامع مختلف تصمیم گیری، احزاب مختلف سیاسی و غیره و غیره و غیره از کمترین دلایل و شواهد موجود برپیچیدگی ساختار و نظام کنونی جهان است! مسلم است که در این هزارتوی پرپیچ و خم ملت - دولت - سیاست، آنقدر تنوع عقاید و ایده ها وجود دارد که تا رهبران بخواهند یک رویه واحد و جامع برای نجات زمین تدوین نمایند، زمین نابود شده است!


ب) بالا بودن سرعت تخریب -

درحالت اندکی خوشبینانه تر حتی اگر فرض کنیم که رهبران بتوانند اختلافات را کنار گذاشته و یک رویه جامع را برای نجات زمین تدوین بنمایند، باید گفت که این رویه هرگز اجرائی نخواهد شد، چراکه سرعت تخریب بسیار بالاست!... شما فرض کنید که بخواهید یک اتومبیل را استارت زده و به رقابت با اتومبیلی مشابه آن بپردازید که به اصطلاح در دور سرعت افتاده و حرکت آن شتاب گرفته است!!! فرآیند تخریب زمین و فاکتور نابودی درطی قرن بیستم آنچنان شتاب گرفته است که ماشین اصلاحات هرگز به گرد آنهم نخواهد رسید و به هیچ وجه قدرت مقابله و برابری با آن را نخواهد داشت!

در داخل یک انباربزرگ آتش سوزی شده بود و لحظه به لحظه نیز برشعله های آتش افزوده می شد، از سوی دیگر نگهبان انبار که پیرمردی افلیج بود، لنگان لنگان با یک استکان کوچک، آب برسرشعله های آتش می ریخت به امید اینکه آن را خاموش نماید!!!...

و این مثالی بود برای تشریح وضعیت کنونی زمین و نیات خیرخواهانه ای که برای اصلاح و نجات آن وجود دارد!


ج) کارشکنی صاحبان ثروت -

و اما مهمترین مسئله همان موضوع کارشکنی و اخلال صاحبان ثروت و سرمایه است!

اما علت آن چیست!؟

علت چنین است:

شیطان ملعون همزمان با انقلاب صنعتی، ماشینی را اختراع کرد و سیستمی را بنیاد نهاد که سبب جهش نوع انسان بود اما مساله این بود که این ماشین عوارضش با فوایدش قابل قیاس نبود!

این ماشین و سیستم کذائی با آلودگی کار می کرد و با تخریب مام طبیعت سبب جهش و پیشرفت انسان می شد!

این مولود و فرزند اختراع شده توسط ابلیس، نیروی محرکه و سوخت مصرفی اش را از منابع و ذخایری تامین می کرد که در شمار آلوده کننده ترین فاکتور های زیست محیطی محسوب می شدند و از طرفی خروجی این ماشین عظیم نیز غالباً محصولاتی بوند که قاتل طبیعت و محیط زیست به شمار می رفتند!...

این سیستم منحوس و این ماشین شوم شیطانی، در قبال گردش چرخ خود، حیات خود، بقاء خود ثروت عظیمی را به پاسدارندگان و محافظینش پاداش می داد.

بنابرین شخص ابلیس، آن روباه مکار و کثیف و بنیانگذار این سیستم شیطانی، رسالت حفظ و نگهداری از این سیستم را به حریص ترین، طمعکارترین، و ثروت پرست ترین کلونی متحد روی زمین _یعنی همان قوم یهود_ سپرد!

چرخ این ماشین مخرب(ماشین تکنولوژی – صنعت – تجارت و ....) از آغاز حیاتش تا به امروز به ازاء هر دور گردش، مقادیر عظیمی از منابع و ذخایر طبیعی را بلعیده و در مقابل آن حجم عظیمی از آلودگی را وارد چرخه طبیعت کرده و بدین ترتیب با هر نفس، زمین را یک گام به نابودی نزدیک تر ساخته است، اما از آن سو خادمین، محافظین و گردانندگانش را روز به روز ثروتمندتر نموده است!

پس کاملاً بدیهی و مسلم است که متولیان این سیستم و گردانندگان چرخ این ماشین(یعنی همان صاحبان ثروت و قدرت یهود) که به ازاء هرلحظه حیات این سیستم و هردور گردش چرخ این ماشین، میلیاردها میلیارد واحد پول بر ثروت غیرقابل شمارششان افزوده می گردد، هرگز به شما این اجازه را ندهند که به مقابله با این سیستم شیطانی برخواسته و چرخ حرکت این ماشین سودآور و مخرب را متوقف کنید ولو برای حتی یک لحظه!!!


کلام پایانی -

اینک با توجه به آنچه که گفته شد، معلوم می گردد که در این وادی آخرالزمان، نجات زمین این سیاره بحران زده و اصلاح امور اهل آن جز به مدد نیروی لایزال الهی امکان پذیر نیست...

سنگی است که دیوانه ای(ابلیس) به چاه انداخته که بیرون آوردنش از عهده احدی از بنی آدم ساخته نیست، مگر با کمک قوای متحد الهی(یا همان سپاه حق و حقیقت) آنهم به فرمان و اجازه خداوند تبارک و تعالی و به دست گره گشای بنده برگزیده و مورد اعتمادش... همان شخصی که خلیفه راستین پروردگار برروی زمین و حجت آشکار او بر همه بندگان است... همان بزرگواری که خدایتعالی به او توانائی ویژه ای ارزانی داشته است تا برهمه بحران ها فائق آمده و برهمه مشکلات غلبه کرده و همه فتنه ها را فرونشانده و زمین و اهل آن را از خطر رهانیده و به ساحل نجات و رستگاری برساند... همان کسی که منجیست... همان منجی که نام او مهدیست!

یامهدی؛

راه حق جز به حضور تو هویدا نشود

درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود


و اما یک دعا و التماس دعا ! -

باریتعالی، پروردگارا، یا الله! درخواستی را رو به سوی تو عرض می نماییم و التماس دعا داریم از همه حق باوران.

می دانیم که " هم قصه نانموده دانی و هم نامه نانوشته خوانی " اما می نویسیم تا سندی با شد در نزد خوانندگان و گواهی از برای آیندگان.

شاید سوال شود که اگر تو میدانی پس دعای ما را چه سود!؟

اما می دانیم که آگاهی تو از آینده و سرنوشت ما موجب افعال نمی گردد، و آینده و سرنوشت ما نیز همچون یک راز سربه مهر است که تا رخ ندهد حقیقت آن فاش نمی گردد، پس ای بسا آنچه از تو تقاضا می کنیم و دعائی که اجابتش را از تو درخواست می نماییم همان آگاهی تو از آینده ما باشد و تو خود بهتر میدانی.

باریتعالی! آنگونه که سابقاً گمان بردم و مدعی شدم، هم اینک در این وادی سرگشتگی و در این روزگارآخرالزمان ابتکار عمل از دست بنی آدم خارج شده و به 3 دلیل؛

"پیچیدگی ساختار،

افزایش سرعت تخریب،

و کارشکنی صاحبان ثروت"،

نجات این مرکب(سیاره زمین) به دست سرنشینانش(بشرآخرالزمان) ناممکن می نماید!

لذا در راستای نجات زمین و اصلاح امور اهل آن، به اذن و اجازه تو حضرت بی همتا و به پشتیبانی تو قادر متعال، مداخله قوای الهی در امور بشری برای درهم کوبیدن ماشین(سیستم شیطانی عصرجدید) و متوقف شدن حرکت چرخ ابلیس – یهود امری ضروری به نظر می رسد!

ای آنکه تمامی نامهای مبارک از آن توست؛ ای حضرت الله تقدسة اسمائه!

اگر در روزگار ذوالقرنین آن قوم مشرقی (قَوْمًا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلا) که یاجوج وماجوج به آنها خسارت زده بود می دانستند که از چه کسی و از کجا ضربه خورده اند، اما این بشر آخرالزمان از شدت حماقت، جهالت و غرور حتی حاضر نیست بپذیرد که ضربه خورده است، از چه کسی و از کجای آن پیشکشش باد!

پس از این روی، اینجانب به اذن و اجازه توخداوند حکیم و به پشتیبانی تو خواجه واجب الوجود، با نیت، منظور و مقاصد ذیل، ظهور و مداخله قوای الهی در امور بشری را از تو ملتمسانه درخواست می نمایم؛

الف.زمینه سازی ظهورحضرت ولی عصرعلیه السلام و یاری و مددرسانی به سپاه حق واصحاب نجات.

ب.نجات زمین واصلاح اموراهل آن.

ج.برچیدن سفره کفر، شرک و الحاد و جمع نمودن بساط شیطنت و شرارت از روی زمین.

د.درهم کوبیدن آشوبگران و فتنه پردازان و خاموش نمودن فتنه های آخرالزمان الی یوم القیامه.

هـ.انفکاک و جدائی میان ابعاد انسانی وغیرانسانی( شیاطین و جنیان کافر) وبرقراری حجاب حائل و حداقل فاصله ایمن میان آنها.

همچنین به پشتیبانی آنچه در"مقاله پروژه نجات" توضیح داده شد، کیفرخواستی به شرح ذیل برعلیه اشغالگران زمین و پایمال کنندگان حقوق بندگان (ابلیس و جمیع شیاطین و یاورانشان از جن و انس)، تنظیم و به آستان قدسی آن ذات فناناپذیر و آن قاضی راستین تقدیم می گردد.


متن کیفرخواست:

1. به جرم برهم زدن تعادل زمین با حمله به فاکتورهای چهارگانه تعادلی(قطبین – پوشش سبز به ویژه جنگلهای آمازون – لایه ازن)

2. به جرم ایجاد فرصت و مهیا نمودن شرایط برای به فساد کشیدن زمین توسط نااهلان پس از اصلاح آن.

3. به جرم ایفای نقش اساسی در آلوده نمودن هوا بعنوان یکی از 2 عامل حیاتی زندگی بشر بواسطه انتشار انواع و اقسام عوامل آلاینده، تشعشعات، امواج مضر و ناپاک.

4. به جرم ایفای نقش اساسی در آلودن آبها – شرب و غیرشرب – با انواع و اقسام مواد آلاینده(نظیرلکه های نشتی نفت وگاز و فاضلابهای صنعتی وبیمارستانی وزباله ها وپسماندها و غیره...)و ایجاد تهدید جدی برای محیط زیست وهمه جانداران زمین علی الخصوص انسان.

5. به جرم ایفای نقش اساسی در آلوده نمودن قوت و خوراک عمومی و تغییر اصالت آنها و همچنین سرازیر نمودن خوراک حرام، مکروه و شبهه ناک به قوت مردم و پرورش محصولات کشاورزی، آبزیان، دام و طیور غیرارگانیک، هورمونی و آلوده.

6. به جرم جدائی انداختن و تفرق بین زوجین و خواندن جادوی محبت بین زنان و مردان نامحرم بااستفاده از روشهای نامتعارف و غیرارگانیک و همچنین با استفاده از تزریق الگوهای غلط بواسطه برنامه های تلویزیونی وماهواره ای و غیره.

7. به جرم جدائی و تفرق بین اهل منازل و خانواده ها و مداخله درامورات و زندگی شخصی مردم و سبب سازی قطع ارحام از یکدیگر و خواندن جادوی تفرق بین المحارم.

8. به جرم ایفای نقش اساسی درساخت و انتشار انواع آلودگیهای ویروسی ، میکروبی و باکتریایی درمیان جامعه بشری و همچنین ایجاد این شبهه که شفا دراختیار علم پزشکی و پزشکان است نه به امرخدا.

9. به جرم ایفای نقش اساسی دررواج شخصیگری و مالکیت فردی. ازجمله مهمترین موارد آن برنامه ریزی برای تولید انبوه اتومبیل و قراردادن آن دراختیار عموم. که اتومبیل خود بعنوان یکی از اصلی ترین قاتلان محیط زیست برشمرده می شود باتوجه به بلعیدن منابع انبوه ومتعدد در هنگام ساخت و ایجاد آلودگیهای متعدد در هنگام استفاده.

10. به جرم ایجاد الگوی مخربی که تخریب و ویرانی را درلباس سازندگی و آبادانی انجام میدهد.

11. به جرم قراردادن سود درلجنزار و طراحی الگوهای مخربی که کسب سود و تحصیل منفعت را درنابودی زمین خلاصه نموده . درواقع کسب سود مساوی با نابودی زمین به شکل مستقیم یا غیرمستقیم است.

12. به جرم تحریک سران حکومت در رهاسازی مردم کشور درمشکلات، گرفتاریها و کثافت خودشان با آوردن این دلیل که جماعت بریده از خدا مستحق این عقوبت هستند.

13. به جرم تحریک بنی اسرائیل به ایجاد فساد و گسترش آن درمیان جامعه بشری درقبال فرمانروائی برکره زمین.(فریب بنی اسرائیل و دادن وعده دروغین به آنها!)

14. به جرم ایجاد الگوی متابعت معکوس علی الخصوص در پیروی مرد از زن با میدان دادن نامتعارف به نوع زن و خارج نمودن او از حریم و حدود متعارف.

15. به جرم سمپاشی اطراف ادیان الهی و تخریب آنها با استفاده از شگردهای متعدد به منظور پراکنده ساختن مردم از اطراف آنها و بنیاد نهادن اصل دین گریزی.

16. به جرم تحریک معاندین و جاهلان درتوهین به مقدسات یکدیگر با ایجاد شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای متعدد و براه انداختن مباحثات و مناظرات طراحی شده برای همین منظور.

17. به جرم تمرکز اذهان عمومی روی اخبارکذب یا فاقد اهمیت و درگیرنمودن اذهان با اطلاعات نادرست و بی ارزش برای جلوگیری از جذب اذهان بسوی حقایق و واقعیات.

18. به جرم ستاره سازی والگوسازی پیرامون سوپراستارها برای پوشاندن مسیرحقیقی شناخت ستارگان واقعی عالم وجود.

19. به جرم ایجاد متروپلیزم و تمرکزگرائی به منظور تسهیل و تسریع درپروسه گمراهی و تباهی بشر.

20. به جرم فریب رهبران متحجر و گمراه دینی با این فریب بزرگ که خلق همچون گوسفند هستند واز معرفت الله وحقایق الهی به دور پس باید آنها را معدوم نمود تا فرصت تعبد و بندگی برروی زمین برای بندگان حقیقی فراهم گردد. 21. به جرم ترویج واشاعه فساد،لاابالی گری،لودگی،بی تربیتی وافعال ناهنجار ودلبخواهانه برروی زمین خدا به بهانه آزادی.

22. به جرم پنهان سازی حقیقت درخصوص ادیان الهی و پیام آوران وحی و همچنین بستن افترا و دادن نسبت های ناروا ودروغ به آنها.

23. به جرم پنهان سازی حقیقت درمورد خلقت انسان وکائنات وسوءاستفاده ازبراهین علمی درتکذیب فرمایشات قرآن دراین خصوص.

24. به جرم پنهان سازی حقیقت درمورد قیامت باسوءاستفاده از براهین وادله علمی وتکذیب آیات قرآن دراین مورد.

25. به جرم تحریک بنی آدم در توهین به مقربان درگاه الهی از پیامبران گرفته تا قدیسین و صالحین، از لسان خود انسانها.

26. به جرم اجرای الگوی عدم توازن و نابرابری برروی زمین به منظور به چالش کشیدن مبحث عدل الهی و زیرسوال بردن آن.

27. به جرم قائل شدن تبعیض درمیان جامعه انسانی و ارائه کردن خدمات و امکانات ویژه برای متابعت کنندگان وپیروان خاص خودشان واختصاصی نمودن نعمتها و مواهب عام الهی.

28. به جرم اجرای طرح نابودسازی کشاورزی درکشورایران وهدایت مردم به سمت دلالی، رباخواری و بهره بانکی.

29. به جرم تشویق سازندگان تسلیحات به برپائی جنگها وآشوبها برای فروش تسلیحاتشان و درمقابل، ریختن خون انبوه انسانها.

30. به جرم آموزش "تروریسم ژئوفیزیکی" وایجاد زلزله ها وسونامی های مرگبار بااستفاده ازتکنولوژیهای نامتعارف درتحریک نمودن گسلها.

31. به جرم ترویج فرهنگ عریانی و برهنگی ونهادینه کردن آن درمیان جامعه بشری به منظور بیرون کردن لباس از تن اولاد آدم درتقابل با فرامین الهی.

32. به جرم الگوسازی و ترغیب وتشویق مردم دراستفاده ازگوشت خوک وشراب در وعده های غذائی وهمچنین مجانست با سگ، در تقابل با فرامین الهی.

33. به جرم رواج قمار وشرط بندی درتقابل با فرامین الهی وخارج ساختن دارائی مردم ازدست آنها با این ترفند.

34. به جرم مشغول نمودن عموم ودرگیرنمودن اذهان ایشان فراترازحد متعارف با اباطیلی به اسم اضافه کار، سرگرمی، ورزش، تفریح، شبکه های اجتماعی و غیره و سلب نمودن فرصت تفکروتعقل از انسانها بواسطه الگوهای رسانه ای ومدیا. 35. به جرم توهین مخفی و پنهان به مقدسات و حتی شخص پروردگارمتعال درلابلای دیالوگ ها، علائم تصویری، نقاشی ها وپرتره ها، طرح های گرافیکی، پوسترفیلمها، اشعارموسیقی ها و سایرموارد.

36. به جرم خوراندن خوراکهای مضرومسموم اعم ازنوشیدینی و اشربه، اغذیه صنعتی وفست فود و غیره به عموم مردم علی الخصوص کودکان معصوم با سوءاستفاده از علوم ذائقه شناسی.

37. به جرم ایجاد فرهنگ تمسخر و به استهزاء کشاندن صاحبان اعتقاد، ایمان وباورهای دینی ومذهبی و به انزوا بردن آنها.

38. به جرم ایجاد شرایط "تریبون نامساوی" درسراسرجهان از ترس فراگیرشدن کلمه حق.

39. به جرم نابودی جنگلها وپوشش سبزدراکثرنقاط زمین و همچنین ترغیب و تشویق انسان به استفاده از سوخت های فسیلی وانرژی بسیارخطرناک هسته ای.

40. به جرم نبرد نابرابر با نوع انسان و اعمال سلطه براولاد آدم درخانه خودشان زمین. وهمچنین پیش برد برنامه های شیطانی و پروژه های ضدانسانی خود با سوءاستفاده از قدرت بالاتر و برتری ذاتی که نسبت به انسان دارند.

/ 0 نظر / 499 بازدید