ترانزیت - 29

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم


شرارت شیاطین یا شیطنت اشرار !!؟                   

 
...پس (اگر می توانند) با نردبامهایی خود را به آسمان کشند.آنجا لشکری است

ناچیز از چند گروه شکست خورده به هزیمت رفته. (سوره ص – آیات 10 و 11 )


و چون پروردگارت به فرشتگان گفت:من درزمین خلیفه ای می آفرینم.گفتند:آیا کسی را می آفرینی که درآنجافساد کند و خونها بریزد؟...(بقره-30)

به راستی فرشتگان پیش از خلقت ما انسانها چه چیزهای را دیده بودند،که از آفرینش مخلوقی دیگر نگران بودند؟

آیا مخلوقات پیش از انسان(به روایتی جن و نسناس)شرارت و بدی را از حد گذرانده بودند؟ آیا مگر ما انسانها کم مرتکب گناه شده ایم؟

آیا مگر گناهی هم هست که آدمی تجربه نکرده باشد و آنرا در کلکسیون  افتخاراتش! ثبت نکرده باشد؟

آقای ستار پور ابراهیم گلرودباری در کتاب "دنیای مرموز جن" می نویسد:

"طبق شواهد و معلوماتی که در دست است،شرارت و گناهان جنیان از انسانها بیشتر است و در راس تمام اشرار شیطان است که از جنیان محسوب می شود...

نسناس ها و جنیان دو طایفه ای بودند که پیش از انسانها می زیسته اند و اغلب اوقات نیز باهم درجنگ و نزاع بودند،اما فساد و سرکشی جنیان بیشتر بود.شرارت و خباثت جنیان از آنجا سرچشمه می گیرد که: اساس فکری آنها بر شر و بدی است!

آنها از نظر قدرت و توانائی و جرات و بی باکی در حد والائی هستند و هوششان نیز،بسیار زیاد است!

جنیان قادرند کارهای طاقت فرسائی انجام دهند که انسان قادر به انجام دادن آن کارها نیست...

خلقت جن از سه عنصر آب،باد و آتش ترکیب یافته است اما خلقت انسان و حیوانات دیگر از چهار عنصر است که علاوه بر سه عنصر مذکور شامل خاک نیز می شود.نظر به اینکه جنیان عنصر خاک را ندارند،به همین علت قوه سنگینی و جاذبه زمین روی آنها اثر ندارد!بنابرین آنها هم در زمین و هم در فضا بسر می برند و بعضی از آنها اجازه دارند که به کرات دیگر هم بروند!

آنها معایبی دارند بدتر از بشر،مع هذا معایبی که بشر دارد آنها ندارند!  و  ..."

 پس شاید بتوان  چنین گفت که:

اگر خدای نخواسته شرارت و بدی بر مخلوقی غلبه کند،آنگاه هر کسی به اندازه توانش به خود و دیگران خسارت می زند!

فرضاً اگر شرارت بر کسی غلبه کند که توانائی و قدرتش محدود است،او خود و خانه اش را نابود می سازد.اما زمانی شرارت بر کسی مثل هیتلر و هم قطارانش غلبه می کند،آنها دنیا را به آتش می کشند و نابود می کنند!

اما شما تصور کنید که این شرارت و بدی اساس فکری موجوداتی باشد که توانائی و قدرت شگرفی دارند و از سوی دیگر امکان جولان دادن در منظومه شمسی را هم دارند!!!  نتیجه چه خواهد شد؟

درست یا غلط ،باور این بنده ناچیز بر این است که: انحراف محور اورانوس – انهدام سیاره مفقوده – حرکات نامتعارف ونوس،همگی به دلیل شرارت شیاطین است! آنها در هزاران سال پیش در راستای اثبات کفر و باطل و صدالبته فریب بشریت،به دستور و راهنمائی ارباب ملعونشان -شیطان رجیم- برروی این سیارات سلسله عملیات هائی را به انجام رسانیده اند که سبب وارد آمدن خساراتی به این مجموعه(منظومه شمسی)شده است.

البته نکته بسیار مهمی که می بایست دراینجا آنرا متذکر شوم اینست که:

به فرض درست بودن حدسیات این حقیر،این شرارتها که ما مدعی هستیم توسط شیاطین صورت پذیرفته ،تماماً متعلق به قبل از نبوت پیامبر اسلام صلوات الله علیه است،چراکه پس از به رسالت رسیدن جناب رسول الله صلی الله و علیه و آله و سلم،محدودیتهای فراوانی برای این قوم  پست و شرور(شیاطین) ایجاد شد، به گونه ای که نه تنها دروازه های آسمانهای هفتگانه به روی آنها بسته شد(برای اینکه شنود وحی نکنند)،بلکه حتی خروج از فضای اطراف زمین نیز برای آنها منوط به کسب اجازه از درگاه الهی شد!

ای جماعت جن و انس اگر می توانید از کناره های آسمانها و زمین بیرون روید،بیرون روید.بیرون نتوانید رفت مگر با داشتن قدرتی.(الرحمن-33)

حال پرسش بسیار مهمی که دراینجا مطرح است،چنین است:

هدف شیاطین از انجام این کارها چه بوده است؟

 چرا آنها باید چنین کارهائی را انجام می داده اند که سبب خسارت زدن به منظومه شمسی شود؟

در مورد سیارات ونوس و اورانوس باید گفت که: به نظر می رسد هدف اصلی آنها به منظور تغییر جهت گردش وضعی این دو سیاره بوده است!

در مورد سیاره زهره یا ونوس،همانطور که در ابتدای مقاله نیز توضیح داده شد،احتمالاً اینکار با نفوذ و رخنه در ذخیره برنامه ریزی اطلاعاتی سیاره و اعمال تغییرات در آن،انجام شده است!

رمز گردش وضعی سیارات:

گویا چنین به نظر می رسد که حرکت وضعی سیارات با میدانهای مغناطیسی آنها ارتباط دارد،آنچنانکه اگر سیاره ای فاقد میدان مغناطیسی باشد ساکن شده و از حرکت بازمی ایستد.درست بمانند شخصی که در بستر خود از خواب بیدار شود اما از شدت گیجی متوجه نشود که پایش کدام طرف و سرش کدام طرف است و نتواند از جای خود حرکت کند و برخیزد!

از شواهد چنین برمی آید که شیاطین در مورد سیاره ونوس احتمالاً در قدم اول با از بین بردن میدان مغناطیسی سیاره،آنرا از چرخش باز ایستانده اند و سپس با نفوذ در ذخیره اطلاعاتی سیاره،برنامه جدیدی را برای چرخش در جهت حرکت عقربه های ساعت،به آن داده اند! دقیقاً مانند یک هواپیما که کنترل آن از حالت اتومات خارج شده و سپس توسط کنترل دستی هدایت شود! 

اما در مورد سیاره اورانوس گویا از تکنیک قدیمی تری استفاده شده است:

اعمال فشار به محور گردشی  یا جابجائی قطبین –

اینچنین به نظر می رسد که پروژه اورانوس از اولین اقدامات شیاطین برای تغییر جهت گردش وضعی بوده است.گویا آنها در مورد این سیاره تلاش کرده اند تا با جابجائی محور گردشی سیاره به سمت پایین،گردش وضعی سیاره را معکوس جلوه دهند.

همانگونه که توضیح داده شد سیارات تحت تاثیر میدانهای مغنا طیسی (بویژه در قطبینشان)،حرکت وضعی خود را بشکل صحیح و منطقی آن (یعنیAnticlockwise )انجام می دهند.حال چنانچه محور گردشی یک سیاره رو به پایین کشیده شود،قطبینش نیز جابجا می گردد(وبالعکس)،ولی جهت گردش وضعی سیاره عوض نمی شود و طبق روال عادی خود همچنان منطقی یا Anticlockwise باقی می ماند.و این بدان معنی است که سیاره کماکان چرخش نرمال و طبیعی خود را دارد اما از دید ناظر زمینی اینچنین به نظر می رسد که سیاره در حال چرخش معکوس است! و این حیلتی بود که شیاطین در مورد سیاره اورانوس بکاربستند تا جهت حرکت وضعی سیاره را Clockwise نشان دهند،اما به دلیل اینکه موفق نشدند که محور گردشی را به شکل کامل(یعنی 180 درجه) بچرخانند،نیرنگشان برملا شد و بشر پی به این راز برد! مکروا و مکرالله و الله خیرالماکرین.

اما در مورد سیاره مفقوده -

هیچ چیز مشخص نیست!هیچ مدرکی وجود ندارد! حتی مدرکی در حد محور منحرف شده اورانوس یا حتی میدان مغناطیسی محو شده ونوس!

اما آنچه که بنده گمان دارم چنین است که: احتمالاً در مورد این سیاره نیز تلاشهائی در جهت تغییر محور و جابجائی قطبین صورت گرفته که منجر به نابودی سیاره شده است!شایدفرضاً فشاری که برای جابجائی محور به مرکز سیاره وارد شده بیش از اندازه بوده و هسته سیاره نتوانسته این فشار شدید را تحمل کند و سیاره از هم واپاشیده و منهدم شده!شاید هم تلاشی و انهدام سیاره،عکس العملی در مقابل برهم خوردن تقارنش بوده است!   و الله اعلم

با توجه به بقایای بجای مانده از این تراژدی که در پهنائی به عظمت 200 میلیون کیلومتر پراکنده شده اند و در مدارهای مختلفی گرد خورشید می گردند،حتی امکان دارد که بشود این فاجعه را شبیه سازی کرد!

در حاشیه مطلب –گویا به نظر می رسد که ماجراجویان و شرارت پیشگانی در نظردارند پای درجای پای شیاطین گذاشته و محورقطبی زمین را جابجا نمایند! 2 زلزله قوی 2010 شیلی و 2011 ژاپن که به ترتیب 9 و 8/5 ریشتر قدرت داشتند،سبب مختصر جابجائی محورقطبی زمین شده است! و چنانچه بنا بر همین روال باشد می باید در سال 2012 نیزمنتظر یک زلزله 9 ریشتری دیگر در اقیانوس آرام باشیم!

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 21 بازدید