رمزگشائی از عدد 666

. 666 تاریخ ظهور ابلیس. سوالی که ممکن است بارها از خودمان پرسیده باشیم احتمالاً اینست : این عدد ( 666) چیست و چه معنی و مفهومی دارد؟ و شاید بیشتر پاسخ ها نیز در همین حد باشد که 666 عدد شیطان است. و احتمالا پاسخهایی در همین حدود و نه چیزی بیش از آن.اما اگر بخواهیم برای پاسخ گویی مناسب به ذهن کنجکاومان جوابی درخور و شایسته پیدا کنیم، باید بگوییم که: 666 در حقیقت یک تاریخ است. یعنی 6/6/6 . با گفتن این مطلب ممکن است که ذهن ها بی اختیار متوجه تاریخ "ششم ژوئن سال 2006" بشود، اما باید گفت که منظور از 666 تاریخ 2006/6/6 نیست، اگرچه با آن تاریخ بی ارتباط هم نیست! یکی از دوستان که در آمریکا ساکن است،می گفت: " شیطان پرستان روز ششم ژوئن سال 2006 (6/ 6/ 2006) مراسم ویژه ای برگزار کردند که همراه با جشن و شادمانی و پایکوبی بود و حتی اخبار آن نیز از بعضی شبکه های خبری در آمریکا پخش شد! آنها این روز را بعنوان روز آغاز سلطنت شیطان جشن گرفته بودند! " اما همانطور که عرض کردم این 666 نمی بایست که تاریخ اصلی باشد، به دلیل اینکه از تاریخ 6 / 6 /2006 میلادی منشعب شده است.درحالیکه تاریخ 666 اصلی که منتسب به شیطان است قاعدتاً نمی تواند با یک تاریخ عیسوی-مذهبی (منظور همان تاریخ میلادیست) مرتبط باشد. اما چگونه می توانیم از 666 فرعی (یعنی 6/6/2006) به 666 اصلی که تاریخی منتسب و مربوط به شیطان است، برسیم؟ باید بطور خلاصه عرض کنم که پاسخ این چنین است: اگر ما 6/6/2006 ( 666 فرعی) را طبق گفته شیطان پرستان روز آغاز حکومت و سلطنت شیطان در نظر بگیریم،بنابراین سال 2006 سال آغاز سلطنت شیطان بوده و مطابق تقویم او سال صفر فرض شده است و بنابراین سال 2012 سال ششم حکومت شیطان خواهد شد. پس به این ترتیب تاریخ ششم ژوئن سال 2012 میلادی یعنی 6/ 6/ 2012 خواهد شد : 6 6 6 یعنی : "سال ششم سلطنت شیطان / روز ششم / ماه ششم" و همانگونه که ملاحظه می کنید این 666 تاریخی است منحصر به فرد که کاملاً از تاریخ میلادی مجزاست.(عنایت داشته باشید که این تاریخ دقیقاً Transitسال 2012 یا همان روز عبور زهره از برابر زمین خواهد بود .(پس در حقیقت در روز عبور یا Transit ( یعنی ششم ژوئن 2012 ) نه تنها ستاره پنج پر بر روی مدار زهره کامل می شود، بلکه عدد 666 نیز بعنوان یک تاریخ، کاملاً معنا و مفهوم پیدا می کند. در حاشیه 666 – همانگونه که می دانیم شیطان تا "یوم المعلوم" وعده و مهلتی از خداوند گرفت.پس او می باید در اتمام مهلتش برای ذبح فرود آید و در دسترس باشد تا حکم خدا در موردش اجرا گردد! اما از آنجا که شیطان تا لحضه آخر نیز در پی حقه بازی و فریفتن بشر است،از این آخرین فرصت خود نیز برای ساختن فریب و بازیچه ای دیگر استفاده کرد. به این ترتیب که : او با توجه به اطلاع و آگاهی ازلی که از زمان اتمام مهلت خود داشته،عدد666 را که یک تاریخ من درآوردی(بخوانید شیطان درآوردی)است بعنوان یک عدد رمزی و نمادین معرفی نمود. این عدد که در حقیقت بعنوان رمز ظهور شیطان نیز محسوب می گردد،روز ترانزیت ثانوی یا همان 2012/6/6 (ششم ژوئن دوهزارودوازده) میلادی است! اما چگونگی استخراج این تاریخ (666) – شیطان از هزاران سال قبل(از زمان خلقت انسان)می دانسته است که 2000سال پس از میلاد مسیح باید برای مرگ آماده باشد،پس او از یک سو در بسیاری از فرهنگهای باستانی اینچنین سمپاشی می کند که : جهان، 2000 سال پس از میلاد مسیح نابود خواهد شد! (چون من نباشم می خواهم دنیا نباشد!!!) و از سوی دیگر به شکلی که در زیر توضیح خواهم داد، عدد 666 را بعنوان تاریخ ظهور خود رمزگذاری می نماید: تقویم شیطانی تقویم میلادی عنوان مناسبت 066 (روزشش/ماه شش/سال صفر) 2006/6/6 میلادی (روز آغاز سلطنت ابلیس به زعم خودش و یارانش) ‏166 (روزشش/ماه شش/سال یک) 2007/6/6 میلادی (اولین سالگرد) ‏ 266 (روزشش/ماه شش/سال دو) 2008/6/6 میلادی (دومین سالگرد) 366 (روزشش/ماه شش/سال سه) 2009/6/6 میلادی (سومین سالگرد) 466 (روزشش/ماه شش/سال چهار) 2010/6/6 میلادی (چهارمین سالگرد) 566 (روزشش/ماه شش/سال پنج) 2011/6/6 میلادی (پنجمین سالگرد) 666(روزشش/ماه شش/سال شش) 2012/6/6 میلادی (ششمین سالگرد/روز ظهور/آخرین ترانزیت قرن 21) اما به قول علی رائفی پور همواره خداوند متعال برای آن ملعون پاسخ دندان شکنی (به قول خود رائفی پور تودهنی) داشته است. همانگونه که وقتی آن ملعون 72 پله قدرت را بعنوان یک نماد شیطانی علم می کند،خداوند 72 شهید کربلا را علم می کند! او مثلاً 12 الهه آسمانی (آئین میترائیسم) معرفی می کند،خداوند 12 امام روشنگر معرفی می کند! او ستاره پنج پر می سازد، خداوند پنج تن آل عبا می سازد! او "ونوس رزت ترسیم" می کند، خداوند "سحابی رزت" ترسیم می کند! او رمز 666 را بعنوان معجزه خود بیان می کند، خداوند 6666 آیه قرآن را همچون پتک محکمی بر فرقش می کوبد که معجزه این است نه آن بازیچه ها که تو به دنبال آن هستی! و حالا ما به آن ملعون می گوئیم که: ما رمز معجزه تو را یافتیم، حالا تو اگر می توانی برو و رمز 6666 آیه قرآن را پیدا کن!

/ 0 نظر / 4915 بازدید