تجسم ابلیس!


دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم

- بخش دوم.

طرح 2 سوال عمده و پاسخ به آنها :

 1-     "آیاظهورابلیس امکان پذیراست؟"
 2 -  "و اگر این چنین است، علت ظهور او چیست؟ "

سوال اول – آیا تجسم شیطان در قالب انسان ممکن است ؟

در پاسخ به سؤال اول باید گفت که مطابق بسیاری از روایات معتبروموثق ،داریم که شیطان در آخرالزمان به دست حضرت عیسی علیه السلام یا حضرت مهدی علیه السلام در بصره یا کوه دخان یا بیت المقدس گردن زده می شود. پس مسلماَ اگر شیطان جسمیت نداشته باشد گردن زدنش ممکن نخواهد بود.

درثانی در آیه 48 سوره انفال آمده است که "شیطان کردار ایشان را در نظرشان بیاراست و گفت: امروز از آدمیان کسی برشما پیروز نخواهدشد چون که من پشت و پناه شماهستم. چون دو سپاه روبرو شدند پای به فرار گذاشته و می گفت:من از شما بیزارم،که چیزهایی می بینم که شما نمی بینید، من از خدا می ترسم که او به سختی عقوبت می کند."

در تفسیر این آیه آمده است که،در جنگ بدر این موضوع رخ داده است. و بار دیگر نیز در نبرد بین سپاه حق و باطل در آخرالزمان روی خواهد داد. و از معنی این آیه کاملاَ پیداست که حضور شیطان یک حضور فیزیکی است.در جنگ بدر، شیطان به شکل پیرمردی در میان سپاه قریش ظاهر شده بود واین سخنان را برای آنان ایراد می کرد.(تفسیر آیه 48 سوره انفال)

...چون آخرالزمان فرا رسد ،شیطان با جمیع اتباعش باز می گردد....چون نظرشیطان به آن حضرت افتد،از عقب برمی گردد و اصحابش به او می گویند که اکنون که ظفریافتی به کجا می روی؟ (حال که پیروز شدی جرا فرار می کنی؟)او می گوید:"من می بینم آنچه شما نمی بینید.من می ترسم از پروردگار عالمیان"(حق الیقین،ج دوم،ص282)

و همچنین در روایت های بسیار دیگری نیز اشاره شده است که شیطان بر حضرت آدم علیه السلام ،حضرت ابراهیم علیه السلام ،برصیصای عابد،فرعون و و و... به شکل انسانی ظاهر شده است.درضمن اگر می خواهید بگویید که: "منظور ازاینها تصور آن انسانها بوده است و چیزی بنام شیطان در حقیقت یک باور است نه یک حضور فیزیکی" من نیز در پاسختان باید بگویم که: پس زندگی که شما هم اینک درحال گذرانش هستید نیز یک باور و خیال است نه یک واقعیت فیزیکی!!! 

 

سوال دوم –

چرا ابلیس می خواهد تجسم پیدا کند و دلیل حضور فیزیکی او برای چیست؟ آیا او نمی تواند همچون همیشه کارش را ازطریق وسوسه انجام دهد؟

 برای پاسخگویی به سوال دوم باید اینچنین آغاز کرد:

       "خوشا تا مهربونی هر دو سر بی       که یک سر مهربونی دردسر بی"

 

نکته مهم و قابل توجه اینست که : در این میان فقط شیطان نیست که به آمدن اصرار دارد، بلکه عده ای هم در دنیا هستند که خواستار آمدن او می باشند، و هم اینک بی صبرانه و بی قرار، منتظر اویند!

منتظران باطل – منتظران ظهور کفر

و گرنه شیطان بمنظور حکمرانی بر جهان، خود به تنهایی و یکطرفه هرگز قادر نیست که در میان آدمیان تجسم پیداکند، و می بایست همچون گذشته برای گمراهی بشر از شیوه وسوسه استفاده کند، و حکومت برفرزندان آدم را در خواب و رویا ببیند!!!اما متاسفانه در اختیار دارندگان حساس ترین اهرمهای هدایت دنیا ، یعنی اربابان ثروت و مقام (یاواضح تر بگویم:مالکین جهان)،در حال گشایش راه برای ظهور وی هستند.

(سوره فرقان- آیات 17و 18:روزی که آنان را با چیزهائی که سوای خدای یکتا می پرستیدند به محشرگرد آورد و سپس پرسد: آیا شما این بندگان مرا گمراه می کردید،یا آنها خود راه را گم کرده بودند؟ گویند: منزهی تو.ما را سزاوار نبوده است که جز تو کسی را به یاری گیریم.)

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 156 بازدید