ترانزیت - 3

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم

حرکت وضعی زهره – اطلاعات هک شده!!!؟

شاید بپرسید که منظور از  "حرکت هوشمندانه سیاره زهره"  چیست؟

برای پاسخ گوئی کامل به این سوال می بایست اندکی حوصله کرد و به دقت به مبحث زیر توجه نمود:

زمانیکه پس از جنگ دوم جهانی(دهه 50میلادی و آغازعصرکامپیوتر)بشر به ارزش عظیم اطلاعات پی برد و فهمید که اطلاعات،کمیتی قابل اندازه گیری است (مانند جرم،حجم،دما) متعاقب آن به موضوع شگفت انگیز دیگری نیز پی برد.آن واقعیت تکان دهند این بود :

اگر دسترسی به خزانه اطلاعاتی "چیزی" امکان پذیر شود، تغییر در ذات اطلاعات آن "چیز" نیز ممکن خواهد شد!

(برای اطلاع و آگاهی بیشتر پیرامون نظریه اطلاعات به کتاب برنامه ریزی عالم نوشته چارلزسیف رجوع کنید)

شاید مثالهائی که در زیر عنوان می کنم حق مطلب را  ادا نکند اما می تواند تا حدودی این مطلب را قابل درک نماید.

-   فرض کنید یک ساعت دیجیتالی در اختیار شماست که از قبل برای زنگ زدن در ساعت خاصی تنظیم شده است. این ساعت مطابق با برنامه ای که از پیش برای آن در نظر گرفته شده است(برنامه پیش فرض)،هر روز راس ساعت مقرر زنگ می زند. حال اگر شما بتوانید به سیستم برنامه ریزی آن دست پیدا کنید(نفوذکنید)،می توانید وقت زنگ زدن ساعت را تغییر بدهید.
- امروزه با استفاده از فناوری نانو با تغییردر ساختار اتمهای ذرات،به فرض نوعی آلومینیم می سازند که از فولاد محکم تر است.آلومینیوم فلزی است که در ساخت بدنه هواپیما کاربرد فراوان دارد، ولی ما می دانیم که آلومینیوم ذاتاً فلزی سبک،شکننده و آسیب پذیراست.اما این نوع آلومینیوم دستکاری شده (با کمک فناوری نانو) اگرچه سبک است اما از فولاد محکم تر است!
- یا فرضاً در کلونینگ(همانندسازی به روش ژنتیکی) دانشمندان با استفاده از تغییرات در ساختارهای بنیادی فرآیند باروری، از یک موجود زنده (مثلاً یک گربه یا یک گوسفند) یک نسخه کپی برابر با اصل آن تولیدمی نمایند ! (کلونینگ نخستین بار در جولای 1996 توسط یک دانشمند اسکاتلندی بنام  یان ویلموت انجام شد. موجود پدید آمده که یک گوسفند بود دالی-Dolly-نام داشت. دالی نسخه 100% مشابه با مادرش بود برای اینکه او اصلاً پدر نداشت!!!) و این در صورتیست که همگان می دانند که برنامه باروری (بر پایه اطلاعات و برنامه ریزی در نظرگرفته شده در ابتدای خلقت کائنات توسط خداوند) برای تمامی موجودات، بواسطه حضور جفت (نر و ماده به همراه هم) امکان پذیربوده است.
شاید این مثالها کاملاً در باره نظریه اطلاعات مصداق نداشته باشند اما دستکم می توانند تا اندازه ای ما را با این موضوع مهم که : "اطلاعات چیست؟"  و "تغییر در اطلاعات به چه مفهوم است؟"  آشنا کنند.به نظر می رسد که نوع بشر مدتهاست با یقیین کامل به این نظریه که : "هرذره ای دارای یک تعریف اطلاعاتی مشخص است "،درصدد شکستن کدهای اطلاعاتی ذرات – مواد، و برنامه ریزی مجدد اطلاعاتی برای آنها،بعنوان یک علم نوین، می باشد! اما نکته قابل توجه اینجاست که : علی الظاهر گمان می رود که شیطان و همراهانش یک چنین کارهائی را در سطوح وسیع تری قبلاً به انجام رسانده اند!به نظر می رسد که این دانش شگرف هزاران سال است که در اختیار آنها قرار دارد.دانشی که با استفاده از آن احتمالاً شیاطین نیز در ساختار اطلاعاتی چیزی دستبرده اند!

اما این چیز نه یک حیوان و نه یک فلز بلکه ظاهراً یک سیاره است. سیاره زهره!!!

و با توجه به این موارد :

حرکت وضعی در جهت معکوس.   - حرکات رقص گونه درهنگام نزدیکی به زمین.   - غیر قابل رصد بودن همیشگی یک طرف آن در هنگام نزدیکی به زمین.- عدم متابعت از قانون جاذبه عمومی نیوتن.  - ترسیم رزت از امتداد حرکات ترقصی(امتداد مسیرهای حلقوی)آن بر مدار سیاره.

این ظن و گمان قوی ایجاد می شود که :

" شاید در ساختار اطلاعاتی سیاره زهره دست برده شده باشد! "

حال سوالی که مکرر از این بنده حقیر پرسیده شده و از جمله اشکالات و ایراداتی است که به این مقاله گرفته می شود، چنین است:
چطور امکان دارد در حضور خداوند متعال و فرمانروای عالم،در خلقت او دست برده شود و او سکوت کند ؟

1) درپاسخ این سوال باید عرض کرد که حتی اگرهم ما اینچنین کارهائی را مداخله در خلقت بحساب آوریم، باید بگوییم که چنین جسارت هائی که از سوی بعضی نابندگان خدا صورت می پذیرد بسیار محدود است زیرا قدرت و توانائی مخلوقات محدود است.

واضح و روشن است که خلایق در برابر عظمت خالق خویش موجوداتی بسیار ضعیف و ناتوان هستند.باید گفت که ساختار خلقت آنچنان پیچیده است که هرگز هیچ مخلوقی نخواهد توانست در آن خللی ایجاد نماید . و چنین فضولی هائی که از سوی این ناسپاسان و نابندگان خدا صورت می پذیر در حد یک بازیچه است و نه بیشتر! فرضاً در مورد همین شبیه سازی یا کلونینگ، انسان تنها قادر است چنین کاری را فقط در مورد حیوانات انجام دهد و انجام شبیه سازی در مورد خود انسان فعلاً ناممکن است. (لازم به توضیح است که : اگرچه سابقاً شرکتی بنام کلوناید ادعا کرده بود که به روش همانند سازی ژنتیکی یک انسان تولید کرده، اما بنیانگذاران این پروسه یعنی دکتر ویلموت و همکارانش از دانشگاه ادینبرو در اسکاتلند می گویند به دلیل پیچیدگی های ساختار ژنتیکی انسان، تولید و همانند سازی انسان یا Humman Cloningبه روش Reproductive Cloning یا شبیه سازی بازآورشی،غیر ممکن است و آنچه که شرکت کلوناید انجام داده چیزی شبیه قلمه زنی در گیاهان است و نه تولید یک جنین مستقل!) و حتی اگر هم روزی انسان قادر به تولید چنین جنینی گردد، صرفاً آن یک موجود معیوب و فاقد کیفیت یک خلقت الهی خواهد بود!

2) در ثانی باید گفت که دست بردن در خلقت مسلماً به ضرر خود مخلوق خواهد بود.و بزرگترین ضرر اینکه او را به مخالفت با خداوند خود برانگیخته است.چرا که خداوند انسان را از چنین کارهائی برحذر داشته است. و مطابق با آیات الهی دست برندگان در خلقت الهی مطیع فرمان شیطانند. (نساء ) 118 –119: ... و شیطان گفت گروهی معین از بندگانت را به فرمان خویش می گیرم و البته گمراهشان می کنم و آرزوهای باطل دردلشان می افکنم و به آنان فرمان می دهم تا گوشهای چارپایان بشکافند.و به آنان فرمان می دهم تا خلقت خدا را دگرگون سازند.

و آنچه که مسلم است اینکه:اگر همه مخلوقات با تمامی توانائی و دانش خود جمع شوند،هیچ زیانی به پروردگار متعال نمی توانند برسانند.

3)و نهایتاً اینکه تمامی این دستکاری ها بلا استثناء، تحت نظارت و کنترل خداوند است.و آن گونه که ما از قدرت الهی می دانیم و راجع به آن شنیده ایم، اگر خداوند نمی خواست هرگز مشیت الهی او، اجازه چنین مداخلاتی رابه این نابندگان نمی داد.حقیقت این مداخله ها مثال کودکی است که با ابزار و توانائی کودکانه خود در گوشه ای از کشتزار وسیع پدرش باغچه کوچکی درست کرده و سرگرم و مشغول است.آیا شما     می پندارید که چنین کاری به کشت و زرع پدر او صدمه ای می رساند؟ یا پدری که در هنگام رانندگی لحظاتی فرزندش را بروی پای خودمی نشاند و آن طفل نیز می پندارد که هم اینک اوست که در حال رانندگی است و به این دلخوش است!!!

 ما همه شیران ولی شیر علم            حمله مان از باد باشد دم به دم
حمله مان پیدا و ناپیداست باد             جان فدای آنکه ناپیداست باد

اینگونه به نظر می رسد که پروردگار جل عظمته در برابر تلاش سخت ولی بیهوده این گمراهان (چه از شیاطین وجنیان و چه از انسانها) یک امکان و اجازه بسیار ناچیز و محدود را در تغییر ساختار اطلاعاتی بعضی چیزها، به آنها داده است.به هر حال مسلماً حکمتی در آن است که ما نمی دانیم.شاید خداوند می خواهد که این گمراهان بیش از بیش در مرداب گمراهی فروبروند.شاید این سکوت خداوند و فرصتی که بدانها داده است به این سبب باشد.  و الله اعلم

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 21 بازدید