ترانزیت - 38

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم

 Armageddon-آیا ابلیس به جنگ فرا می خواند!؟

به نظر می رسد که اینگونه باشد و واژه "آرماگدون - Armageddon " خود گواهیست بر این مدعا!ا

اما "آرماگدون" یعنی چه!؟ و این واژه به چه معناست؟

آرماگدون که به معنی نبرد بین خیر و شر در آخرالزمان تفسیر شده است در فرهنگ لغات و واژگان اینچنین آمده است:

Armageddon : (esp. in the Bible) great battle causing terrible destruction and bringing the end of the world!

(لغتی در انجیل) نبردی بزرگ که باعث ویرانی دهشتناک و سرآغازی بر پایان دنیاست!!!!!

و این بدان معناست که ابلیس می خواهد با جنگ آغاز کند!اگرچه اشاره شده که اساس این سخن انجیل است اما با احترام ویژه برای این کتاب الهی و تمامی مسیحیون،باید گفت این خدعه ابلیس است که در انجیل وارد شده است!چون اگر چنین چیزی صحیح بود، می بایست لااقل در تورات یا قرآن نیز بدان مختصر اشاره ای می شد!

اما خاستگاه این لغت از کجاست؟

آرماگدون یعنی: آر + ماگدون / (Ar+mageddon)  ،که در اصل کلماتی عبری (یا عبرانی) است به معنای  ار    (به کسر الف) = دره

و  مجیدون  که نام کوهی در فلسطین(اسرائیل) است! یعنی "دره کوه مجیدون" !

و از آنجائیکه ابلیس-دجال بنا دارد که این نبرد ویرانگر را از آن مکان آغاز نماید،لذا نام آرماگدون را برای آن انتخاب کرده است!و چنانچه بتواند این حیله خود را با موفقیت به انجام برساند بازهم برای او همچون برگ برنده دیگریست برعلیه بشریت!

یکی از گروههائی که معتقد به آرماگدون هستند،مسیحیون افراطی پیرو کلیسای اونگلیک یا اوانجلیس می باشند.گروه کثیری از این مردم در آمریکای شمالی و مرکزی زندگی می کنند. آنهاکه به نظر از ابلیس بازی خورده و بر سر این عقیده باطل بازیچه او قرارگرفته اند،چنین باور دارند:

برای مقدمات آرماگدون لازم است تا عیسی از آسمان فرود آید! و عیسی فرود نمی آید مگر آنکه خون(بیگناه)ریخته شود!! و این ریختن خون (یاقربانی) باید در مسجدالاقصی و طی مناسک خاصی انجام شود!!!

آیا می دانید که استدلال آنها درباره این موضوع، یعنی  "ریختن خون برای ظهور مسیح"،  چیست ؟

آنها می گویند آنقدر باید خون(بخصوص خون بیگناه)ریخته شود تا سبب برانگیخته شدن خشم عیسی گردد تا او از آسمانها فرود آمده و ظلم و ستم را سرکوب نماید!اما از طرفی هم می گویند که در این خون بازی و جنایت دستان ما نباید آلوده گردند! از این روست که آنها سالهاست که چاقو را بدست اسرائیل داده اند تا این خون را او برای آنها بریزد!!!

برای همین است که شما سالیان سال است می بینید آنها حمایت ویژه ای از اسرائیل می نمایند و انواع و اقسام تسهیلات و تمهیدات را برای آنها فراهم می کنند تا دست به کشتار بی رحمانه مردم بدبخت فلسطین بزند! طبق باور آنها این شرارتهای اسرائیل لازمه ظهور عیسی است!

اما شما با خواندن این دو مقاله دیگر اینک باید بدانید که مسیحی که آنها منتظر اویند کیست؟

 آرماگدون و تسویه حساب!

بحث آرماگدون بسیار پیچیده و گیج کننده است!دلیل آنهم اینست که چون خدعه ای از سوی ابلیس است همچون یک کلاف پیچیده،درهم و گره خورده است.شاید خود این بنده حقیر با همین قلم ناتوانم بتوانم یک مقاله چند برگی راجع به آن بنویسم!

اما آنچه که پر واضح است اینست که نبردیست که حتماً یک سر آن ابلیس است!اما اینکه ابلیس واقعاً با چه گروهی می جنگد،خود بحث فراوانی دارد.اما با توجه به یکی از روایات مربوط به آخرالزمان که از شیخ مفید علیه الرحمه به ما رسیده است،این چنین گمان می رود که طرف ابلیس دول قدرتمند باشند! روایتی به نقل از ارشاد مفید که می گوید: "در آخرالزمان کشورهای عقب مانده بر کشورهای ثروتمند و زورمند غلبه می کنند!"

نباید از نظر دور داشت که:  هدف اصلی شیطان که همانا "نابودی بشر" است ایجاب می کند که در این رهگذار،او گاهی با گرگها باشد و پاره ای از اوقات هم با گوسفندان!

بدیهیست که ابلیس-دجال تا پیش از ظهورش،برای پیشبرد اهداف و مقاصدش در روی زمین،از اربابان زور و ثروت (یافراماسونها) استفاده های فراوان برد! مقاصدی که در راس آنها این 3 هدف عمده قرارداشت:

1- گرفتاری معیشتی اکثریت مردم.  2- فقر علمی و اطلاعاتی عامه مردم. 3- تخریب و صدمه زدن به زمین به شکلی نامحسوس.

اما پس از ظهور ابلیس-دجال وضعیت کاملاً متفاوت و برعکس خواهدشد!آیا شما فکر می کنید که ابلیس-دجال پس از ظهورش دیگر نیازی به اربابان جهان دارد؟ مسلماً نه. برای اینکه او به اهدافش رسیده و پس از فرود آمدن بر روی زمین دیگر خودش به نوعی ارباب تلقی می شود.پس قاعدتاً نیازی به زورمندان و اربابان سلطه جوی جهان که روزگارانی در حکم رفقای دیرنه اش بودند،نخواهد داشت!و از آنجائیکه او همواره نیاز به دوستان و همراهانی دارد،ناگزیر است که برای پر کردن این خلا،به دنبال رفقای جدیدی باشد!

"توده ها"! این نام رفقای جدید ابلیس-دجال خواهدبود!!!!!!

و همانطور که در سطور قبلی نیز عنوان شد،مردم جهان سالهاست که به دنبال گرفتن مطالبات خود از اربابان زور و ثروت هستند و ...

و به اعتقاد ابلیس-دجال: برای تسویه حساب با زرورمندان جهان،هیچ زمانی برای"توده ها"،بهتر از الان نیست!

و این سر آغازی خواهد بود بر نبردی سهمگین و جنگی ویرانگر به نام آرماگدون!

شاید بپرسید چرا و به چه دلیل؟

برای اینکه زورمندان جهان هرگز قافیه را به راحتی به اربابشان واگذار نمی کنند و به سادگی این بازی را به او نمی بازند.چون اولاً اگرچه آنها در اقلیت هستند اما از قدرت،توانائی،امکانات و تکنولوژی بالائی برخوردارند.و ثانیاً آنها خود دست پرورده و از شاگردان برجسته مکتب ابلیس هستند!!!

و چیزی که مسلم است اینکه اگر چنین تراژدی رخ بدهد و آرماگدونی اتفاق بیافتد،جنگی عظیم با پیامدهای بسیار ناگوار خواهد بود!و فجایع دهشتناکی را برای بشریت در پی خواهدداشت!و آرماگدونی که اگر واقعیت باشد،مقدمات آن از روز ترانزیت (6/6/2012) کلید خواهد خورد!

هرگاه این مطالب به نظرتان اوهام و یا خیالات آمد و آنهارا زائیده تصورات نگارنده این مقاله پنداشتید،این احادیث را بیاد آورید!

 نقل از کتاب امام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهور نوشته آیت الله سید محمدکاظم قزوینی رحمة الله علیه – صفحات 510 تا 513 -   

 "...در منابع و کتابهائی که در دست من بود،هیچ نام و یادی از سومین جنگ جهانی به صراحت به میان نیامده است.اما روایات متعددی رسیده است که به صراحت از نابودی مردم بوسیله گرسنگی و قحطی و بیماری و قتل و کشتار خبر می دهد...

بهتر است برخی از آن روایات را بیاوریم تا بنگریم که از آنها چه پیامی دریافت می گردد.

1-از امیر مومنان علیه السلام آورده اند که فرمود:

مهدی ظهور نمی کند تا اینکه ثلث مردم کشته شوند،ثلث آنان بمیرند و ثلث باقی بمانند.

2-و نیز از آن حضرت آورده اند که فرمود:

 پیش از ظهور مهدی مرگ سرخ و سفید خواهد بود.اما مرگ سرخ عبارت از جنگ است و مرگ سفید بلای دهشتناک.

3-از امام صادق آورده اند که فرمود:

            ظهور مهدی فرا نخواهد رسید تا اینکه 3/2 انسانها از میان بروند.

سوال شد: "بنابرین دیگر چه می ماند؟"

آن حضرت فرمود: "آیا راضی نمی شوید که شما 3/1 باقی مانده باشید؟"

4-و همچنین آورده اند که فرمود:

 پیش از آمدن قائم علیه السلام دو مرگ گسترده خواهد بود:مرگ سرخ و مرگ سفید،تا از هفت بخش انسانها،پنج بخش آن از میان برود..."

(و فراموش نکنید که جمعیت زمین هم اکنون و در آستانه سال 2012 میلادی،دقیقاً به 7 میلیارد نفر رسیده است!)

 

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 44 بازدید