ترانزیت - 18

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم


چرا دعوت از ابلیس!؟

اما موضوعاتی در اینجا مطرح می گردد که همواره موجب سوال بوده و هست:

آیا اربابان جهان که درصدد دعوت از ارباب خود ابلیس - دجال ملعون هستند، واقعاً نمی دانند که او قصد تخریب و نابودی دارد؟ یا اینکه می دانند ولی فریب خورده اند؟ یا شاید آن ملعون در جهت سلامتی و بقاء آنها و نزدیکانشان ضمانتی به آنهاداده است؟ یا اینکه آنها واقعاً در مخمصه ای گرفتار آمده اند که راه گریزی ندارند و درحقیقت به نوعی مجبور به این کار هستند؟

در مقام پاسخ می توانیم به  4  مورد زیر اشاره نمائیم:

1) یکی از مواردی که به ذهن می رسد این است که اگرچه این جماعت(اربابان جهان)به جمیع جهات این موضوع آگاهی و اشراف دارند، ولی به نظر میرسد که به قول شیطان ملعون بیش از قول خداوند اعتماد دارند!می پرسید چرا؟ برای اینکه شیطان درجا و نقدی مزد می دهد اما پروردگار بنا به مصالحی و همچنین آزمودن بندگانش پاداش ها را معمولاً به حساب آنها گذاشته و همواره مقداری را نقداً پرداخت می نماید! و از آنجائی هم که آدمی کم صبر و حوصله است و همیشه برای رسیدن به خواسته هایش عجله دارد،سرکه نقد را چسبیده و از حلوای نسیه می گذرد و به قول شیطان ملعون اعتماد کرده و به او رو می نماید.

2)از دیگر مواردی که می توان به آن اشاره کرد، چیزی شبیه به "تراژدی فاوست" است.در این قصه تاریخی به شخصی بنام دکتر فاستوس اشاره شده که روح خود را در ازای پاداشهای دنیوی به شیطان می فروشد ولی در آخر کار وقتی پشیمان می شود که دیگر راه گریزی برایش نیست و به عبارتی توبه اش مقبول نمی افتد.

شاید این جماعت کثیف نیز هم اینک در تنگنائی گرفتار آمده اند که خلاصی از آن ممکن نیست و بنابرین ناگزیر به پذیرائی از شیطان هستند، و مجبورند با او تا ته خط بروند!

3)و اما حالت سوم اینست که:

شاید این گروه(اربابان جهان) همانگونه که نیاکانشان از روز ازل به شیطان ملعون وفاداربوده اند، آنها نیز به او وفادارند و تحت هر شرایطی همراهیش می نمایند!

سالها قبل شخصی معروف به "عباس افندی" که یکی از بنیان گذاران و موسسین یک فرقه گمراه بود، به داخل اسید رفت و خود راکشت تا گمراهی خودش را در قالب حقیقت اثبات کند! در حالیکه نمونه چنین افراد خبیثی در تاریخ کم نیستند.اینها مثال همان داستان مثنوی هستند که:  " وزیری یهودی انواع و اقسام شکنجه ها و سختی ها را تحمل می کند و در نهایت هم خود را به کشتن می دهد تا ریشه مسیحیت را برکند!" چرا ما نباید گمان کنیم که ابلیس ملعون در میان انسانها دوستانی دارد که به عشق او حاضرند زمین را نابود کرده و به همراه ارباب ملعونشان تا قعر جهنم بروند!؟  

4)یکی دیگر از مواردی که بعنوان پاسخ مطرح است ولی خب تا اندازه ای غیر محتمل به نظر می رسد، اینست که این جماعت می خواهند ارباب خود را به قتل برسانند! جسارتاً عرض می کنم،اما انسان آخرالزمان به قولی "خر مرد رند" است!هم می خواهد شنا کند و هم خیس نشود! یا بعبارت دیگری هم خدا را می خواهد و هم خرما را!

در مثل است که خر دجال از مقعدش خرما بیرون می ریزد و هرکس از آن خرما بخورد در زندگانی دو دنیا سعادتمند و کامیاب خواهدشد! اما مشکل اینجاست که خر در حال حرکت بسوی جهنم است و هر کس که به طمع دست یافتن به آن خرما به دنبال خر رهسپار شود سر از دوزخ درمی آورد! و عجیب اینکه مردم اگرچه از خر و راهی که می رود واهمه دارند اما از طرفی از خرما نیز نمی توانند چشم پوشی کنند! مثل مردم آخرالزمان هم این چنین است.آنها ظاهراً خواهان خود شیطان نیستند و او را لعنت هم می کنند ولی از سوی دیگر از دستاوردهای او هم می خواهند استفاده نمایند.باید دانست که شیطان همه اینها را به بهای ارزانی به انسانها نمی فروشد! حال شاید این جماعت نیز که حداکثر استفاده و بهره را از شیاطین برده اند- از علم ودانش و ثروت بگیر تا ریاست بر کل دنیا - تصمیم دارند از علاقه شیاطین برای حکومت بر انسانها،بعنوان یک طعمه استفاده کرده و آنها را به روی زمین بکشانند و در فرصت مقتضی همشان را از بین ببرند!!!

نمونه هالیوودی چنین موضوعی فیلم  Predator2می باشد.در این فیلم یک موجود فضائی بسیار پیشرفته که نامرئی و غیر قابل روئیت است، به زمین آمده و خرابی و ویرانی ایجاد می کند. گروهی از دانشمندان و نظامیان برایش تله می گذارند و قصد دارند که او را ردگیری کرده و نابود کنند...

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 29 بازدید