ترانزیت - 28

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد اول

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد دوم

دانلود کتاب پیش از رستاخیز جلد سوم


توضیح سوال سوم-

در مورد سوال سوم در ابتدای همین مقاله و همچنین مقاله پیشین به اندازه کافی توضیح داده شده است،اما دراینجا مجدداً مختصر توضیحی خواهم داد:

اولاً سیاره زهره درگردش وضعی برخلاف تمامی سیارات منظومه شمسی بصورت Clockwise،یعنی درجهت حرکت عقربه های ساعت می گردد. اگرچه این حرکت بسیار کند بوده و 220 روز به طول می انجامد(یعنی شبانه روز این سیاره بجای 24 ساعت،5280 ساعت است!)،اما اگر کسی در آنجا باشد(مشروط براینکه هوا ابری نباشد!)در طی همین 220 روز خورشید را می بیند که از غرب سیاره طلوع کرده و در مشرق آن غروب می کند !!!

ثانیاً سیاره زهره در گردش مداری به دور خورشید هرگاه به زمین نزدیک می شود حرکات عجیب و نامتعارفی انجام می دهد که کاملاً با اصول گرانشی قوانین میدان جاذبه مغایرت دارد!دانشمندان بازهم برای اینکه چنین موضوع پیچیده ای را بی جواب نگذارند اظهار می کنند که: دلیل این حرکات عجیب سیاره زهره درهنگام نزدیکی به زمین،به خاطر تاثیر جاذبه زمین براین سیاره است!

(ثبت نظرات)

/ 0 نظر / 21 بازدید