روزولت رئیس جمهور سی و دوم !!!

بسم الله الرحمن الرحیم

سالروز فاجعه اتمی هیروشیما و ناکازاکی را به جامعه بشری تسلیت می گوییم!

و حکایتی دیگر اندر باب نمادگرایی جنود الشیاطین!

ششم اوت 1945 برگ ننگینی بر تاریخ بشریت است.روزی که جنود الشیاطین به دستور ارباب ملعونشان ابلیس اولین بمب اتمی را بروی شهرهیروشیما فروریختند و سبب ساز مرگ دلخراش بیش از 100هزار انسان در آن واحد, و هزاران انسان دیگر در سالهای پس از آن, شدند.
اما موضوعی که در اینجا در مورد آن قلم فرسایی می کنم اشاره به چگونگی این واقعه نیست چرا که در این باب سخن بسیار گفته شده و بی گمان همگان از کلیات آن آگاهی دارند.
حقیر در زمان جنگ دوم جهانی در این دنیا نبودم ولی تاآنجائیکه یادم می آید و راجع به تاریخ این جنگ مطالعه کرده ام, بعضی موارد همواره برایم جای سوال بوده و هست.
از جمله این مبهمات یکی مرگ نابهنگام روزولت  رئیس جمهور وقت آمریکاست. آنهم دقیقا در شرایط حساس پایان جنگ.
مردی که در کنار چرچیل و استالین نقشی بسیار مهم را در نابودی آلمان و به پایان بردن جنگ ایفا نمود, چرا باید در حالیکه از بیماری حاد و خاصی در آن برهه زمانی رنج نمی برد به ناگاه شبی خفته و صبح از خواب برنخیزد!!
اما به لطف حضرت پروردگار, بعدها تدریجااین راز برایم آشکارشد.
زمانیکه در سالهای آغازین جنگ جهانی دوم , اینشتین از دستیابی قریب الوقوع آلمانها به سلاح اتمی خبر داد, دولت آمریکا فقط و فقط بمنظور بازدارندگی و داشتن قدرت پاسخگوئی متقابل اقدام به ساختن سلاح اتمی نمود.
اما زمانیکه جنگ رو به پایان بود و خطر آلمان نیز منتفی شده بود, جنود ابلیس لعین به دستور اربابشان اصرار بر استفاده از سلاح اتمی بر علیه ژاپن داشتند ,آنهم به بهانه های واهی.
می پرسید چرا ؟
چون آن ملعون خواستار دیدن یک نمایش زنده از تبخیر شدن و برشته شدن هزاران انسان, در اثرحرارت شدید ناشی از انفجار اتمی , بود! (توضیح یک نکته در اینجا بسیار ضروری است و آنهم اینکه ابلیس ملعون علاقه بسیار شدیدی به نابودی و هلاکت انسانها بواسطه مرگ های دلخراش دارد)
اما منطق روزولت فقید چنین چیزی را نمی پذیرفت. در حالیکه از طرف مشاوران و واسطه های ارباب ( ابلیس لعین ) شدیدا تحت فشار بود تا بعنوان شخص اول مملکت دستور استفاده از سلاح اتمی را صادر کند!
برای همین زمانیکه شیاطین را ناامید کرد,به مرگی ظاهرا طبیعی- اما مشکوک - مرد ,تا معاون وی هری ترومن بعنوان سی و سومین رئیس جمهور آمریکا دستور استفاده از بمب اتمی را صادر کند.سلاحی کشتار جمعی و بسیار مخرب که برای اولین بار در تاریخ از آن استفاده شد. و به این ترتیب بود که اولین بمب اتمی در تاریخ 6 اوت 1945 در ساعت 8 صبح بر فراز شهر هیروشیما - شهری بروی مدار 33 درجه - منفجر شد.  

تصحیح : شهر هیروشیما روی مدار 34 درجه و شهر ناکازاکی روی مدار 33 درجه می باشند.

 

 

(منطقه ظهور شیطان!)              

(شرحی برعلائم نجومی آخرالزمان)

 

/ 0 نظر / 25 بازدید